W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym, na rok szkolny 2020/2021

Wersja strony w formacie XML

Informujemy, że od dnia 1 września do 15 września 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021, w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie. Wniosek składają  rodzice, pełnoprawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie, którzy nie ukończyli 24 roku życia. 

W związku z panującą pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa prosimy o rzetelne sprawdzenie składanych dokumentów poświadczających Państwa dochód. Pełną dokumentację wraz z wnioskiem (włożoną w koszulkę foliową lub kopertę) należy w dniach 1-15 września wrzucić do skrzynki znajdującej się w Centrum obsługi Placówek Oświatowych. Proszę pamiętać, aby we wniosku wpisać nr konta.

Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę w rodzinie. 

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada się do wniosku tylko zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych, potwierdzające  z wyszczególnieniem dokładny dochód rodziny. 

W przypadku braku zaświadczenia z MOPS o wysokości dochodów do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty lub kserokopie potrzebne do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

 
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693), dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 
1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, a także świadczenia wychowawczego tzw. Program „Rodzina 500+” oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Wniosek gotowy do druku dostępny jest do pobrania na stronie: https://bip.chelmno.pl/artykul/293/6540/stypendia-szkolne-o-charakterze-socjalnym. 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można także pobrać w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie przy ul. Kościuszki 11.

Prosimy pamiętać, aby przestrzegać wytycznych związanych z panującą pandemią COVID-19.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane