W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442ROZSTRZYGNIĘTY - Przetarg nieograniczony - dotyczący zaprojektowania i wykonania strony internetowej dla Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo.

ROZSTRZGNIECIE

Dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury niniejszym informuje o wyborze najlepszej oferty:

- należy podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także kwotę, która została zaproponowana:

Oferta nr 1 złożona przez:
View Project Wojciech Bernasiak
Polna27/16, 86-200 Chełmno
Oferowana kwota za wykonanie usługi: 16 500 zł netto
 

Oferta nr 2 złożona przez:
AndNow Project Andrzej Nowak
ul. Główna 8, 87-222 Książki
Oferowana kwota za wykonanie usługi: 5 000 zł netto


Uzasadnienie:
Wybrano Ofertę nr 1 (View Project Wojciech Bernasiak), która spełnia wszystkie kryteria związane z ogłoszonym przetargiem.
Zgodnie z Regulaminem Chełmińskiego Domu Kultury dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 Euro z dnia 2 marca 2015 r. Rozdział III par. 17.1 odrzucono Ofertę nr 2 (AndNow Project Andrzej Nowak) ze względu na rażąco niską cenę.


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Na podstawie regulaminu Chełmińskiego Domu Kultury z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zwracamy się z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zaprojektowania i wykonania strony internetowej dla Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo, do podmiotów zajmujących się profesjonalnie tworzeniem stron www.

 

1.     Zamawiający:

Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40 a, 86-200 Chełmno


2.     Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie spójnej strony internetowej dla Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo. Czas realizacji 21.08-31.11.2020 r. 


3.     Zamawiający dopuszcza wybór najkorzystniejszej oferty spośród nadesłanych zgłoszeń.


4.     Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy 
w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta dot. zaprojektowania i wykonania strony internetowej dla Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo”.


5.     Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej lub też dostarczona osobiście na adres: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a do 17 sierpnia 2020 r. do godziny 12.00

 
6.     Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 17.08.2020 r. o godz. 12.30, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w Chełmińskim Domu Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno oraz na stronie: https://bip.chelmno.pl/artykuly/261/ogloszenia.
 

7.     Chełmiński Dom Kultury zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z ważnych powodów.

 

8.     Załączniki:

1)   Szczegółowy opis zamówienia.

2)   Wzór druku do przedstawienia oferty.

3)   Oświadczenie o niezaleganiu z podatkiem i opłatami.

Powiadom znajomego