W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Komunikat o naborze wniosków o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest w 2023 r.

Chełmno, dnia 01.02.2023 r. 

KOMUNIKAT
o naborze wniosków o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest w 2023 r.

Burmistrz Miasta Chełmna informuje o naborze wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest w 2023 r. Wszyscy właściciele, współwłaściciele oraz najemcy obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie miasta Chełmna, którzy planują usunięcie materiałów zawierających azbest, w tym wymianę eternitowych pokryć dachowych, mogą składać wnioski w terminie do dnia 31.03.2023 r. 

Wysokość dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, przez które rozumie się demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W przypadku niewystarczających środków w budżecie miasta dopuszcza się partycypację w kosztach realizacji usług przez wnioskodawcę. 

Kwota przewidziana na realizację zadania w 2023 roku wynosi 17.000,00 zł. O możliwości skorzystania z dofinansowania decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest:

· ujęcie obiektu w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest:
- osoby fizyczne przedkładają informację Burmistrzowi Miasta Chełmna
- przedsiębiorcy oraz osoby prawne przedkładają informację Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

· złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,

· w przypadku prac związanych z demontażem uwierzytelniona kopia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub uwierzytelniona kopia pozwolenia na budowę (rodzaj wymaganego dokumentu jest zależny od zakresu przeprowadzanej inwestycji). 

Wzory druków dostępne są w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna oraz w wersji elektronicznej na stronie www.bip.chelmno.pl w zakładce „Ogłoszenia” jako załączniki do komunikatu.

Wybór wykonawcy usług leży po stronie Gminy Miasto Chełmno. Prace na terenach nieruchomości przewiduje się w okresie od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. Termin realizacji prac w zależności od wyniku zamówienia publicznego może ulec zmianie. Dokładny termin wykonania prac demontażowych i transportu odpadów z terenu nieruchomości zostanie ustalony pomiędzy właścicielem obiektu a Wykonawcą usług.

UWAGA!

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z realizacją zadania. Gwarancją wykonania usługi jest możliwość pokrycia kosztów zadania z budżetu miasta oraz podpisanie umów z Wykonawcą usługi oraz właścicielem lub posiadaczem nieruchomości.

Z up. Burmistrza
Piotr Murawski
Zastępca Burmistrza

Załączniki

Powiadom znajomego