W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

Wersja strony w formacie XML

Chełmno, dnia 06.05.2020 r.
GM-OŚ.6220.3.2020.KG
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

 
Na podstawie art. 10, 28 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ), w związku art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
 
Uruchomienie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów kabli innych niż niebezpieczne na działce nr 186/22 obr. 4, położonej przy ul. Magazynowej w Chełmnie, województwo kujawsko-pomorskie.”
 
 
                Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 103, w godzinach pracy urzędu oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od zawiadomienia.
 
Na podstawie art. 15 zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) informuję, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Czynności dokonywane w tym okresie w postępowaniach i kontrolach są skuteczne.
 
 
Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
 
 
/Z up. Burmistrza
Piotr Murawski 
Zastępca Burmistrza/
 
 
 
 
 
   
 
 
Otrzymują:
1.       Wnioskodawca
2.       Pozostałe strony postępowania - w drodze obwieszczenia, poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chełmnie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane