Prot. z XXII sesji


 
Protokół Nr XXII /2012
z  XXII  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia   7 sierpnia 2012 r.
 
 
Sesja odbyła się w dniu     7 sierpnia 2012 r. i trwała od godz. 11.00 do godz. 11.15
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było    12   radnych, co stanowi  80%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  3
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
 1.Otwarcie
-          stwierdzenie quorum
 
 2. Przyjęcie porządku obrad VII  sesji Rady Miasta Chełmna
 
 3.Sprawa powołania przedstawiciela Rady Miasta Chełmna do reprezentowania
    Gminy  Miasto Chełmno w Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej.
 
4. Zakończenie
 
 
 
Ad.1.Otwarcie
                                                                                               
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady XXII  sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości. Poinformował, ze sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta     ( wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu )
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Adama Maćkowskiego
 
-stwierdzenie quorum

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  12  radnych co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
–  w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad stwierdził, że porządek obrad XXII sesji uznaje za przyjęty.
 
 
Ad. 3. Sprawa powołania przedstawiciela Rady Miasta Chełmna
         do reprezentowania Gminy  Miasto Chełmno w Związku
         Gmin Ziemi  Chełmińskiej.

 
 
Burmistrza Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 4 do protokołu ) Poprosił o wytypowanie reprezentanta i podjęcie uchwały,
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz poinformował, że sesja zwołana została w tak pilnym trybie z uwagi na fakt, że po rozwiązaniu Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej ma zostać powołany nowy związek, a jego założycielom zależy na czasie.
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur .
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zgłosił radnego Piotrowskiego
 
Radny p. Piotrowski – wyraził zgodę.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz w związku z brakiem innych kandydatur poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miasta Chełmna do reprezentowania Gminy    Miasto Chełmno w Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej, gdzie  w paragrafie pierwszym wpisano „ Powołuje się przedstawiciela Rady Miasta Chełmna do reprezentowania Gminy Miasto Chełmno w Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej w osobie  Waldemara Piotrowskiego  Radnego Miasta Chełmna.”
           
            Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- stwierdził, że Uchwała Nr XXII/138/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miasta Chełmna do reprezentowania Gminy   Miasto Chełmno w Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu )
 
Ad. 4. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XXII sesji dziękując obecnym za przybycie.
 
 
 
Protokołowała :                                                                    Przewodniczył:
 
 (-)  D. Derebecka                                                                (-) J. Błażejewicz
 
                                                
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (8 listopada 2012)
Opublikował: Danuta Derebecka (8 listopada 2012, 09:15:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1245

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij