jak załatwić sprawę

W N I O S E K 
o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych w zabytku wpisanych do rejestru zabytków    

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Miejski Konserwator Zabytków,
pokój nr 109, parter - drugie wejście, tel. 56 677 17 14 (e-mail: mkz@chelmno.pl)
 
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Podawczym na parterze (wejście główne) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.

Wymagane dokumenty:
Wniosek do Miejskiego Konserwator Zabytków o udzielenie pozwolenia powinien zawierać:
a. Wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia, albo przechowywania
b. Zakres planowanych prac
c. Wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych
d. imię, nazwisko i adres osoby kierującej tymi pracami albo badaniami albo samodzielnie wykonującej te prace albo badania albo oświadczenie, że osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastosowaniem kryterium spełniania wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo art. 37d ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
e. Program prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych. 
f. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 
g. Dowód opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł za wydanie pozwolenia. W przypadku pełnomocnictwa dodatkowo 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto 45 1160 2202 0000 0003 3297 0730, (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2016,  poz. 1827 zgodnie z art. 1, art. 2, art. 3, art. 3a, art. 4, art. 5, art. 6, art.7).
Pozwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego – nie podlega opłacie skarbowej.
 
Formularze wniosków dostępne:
w Biurze Podawczym (parter) lub w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (pokój nr 109, parter - drugie wejście) oraz do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Chełmno:
formularz wniosku - 2018 r. (48kB) word .
 
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi)
Zgodnie z art 35 kodeksu postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.
 
Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmno.
 
Podstawa Prawna
 
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187).  
2. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., Nr 98, poz. 1257.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016,  poz. 1827)
 
 

Wytworzył: Janusz Flemming (21 stycznia 2013)
Opublikował: Przemysław Małkowski (21 stycznia 2013, 13:22:18)

Ostatnia zmiana: Kamil Grzyb (19 stycznia 2018, 08:41:18)
Zmieniono: Poprawki redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2564

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij