Miejski Konserwator Zabytków

pok. 109
Inspektor 
Kamil Grzyb
tel. 56 677-17-14
email: mkz@chelmno.pl

Godziny pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków:
Poniedziałek - Piątek 7.15 - 15.15

Do zakresu działania Miejskiego Konserwatora Zabytków
1. przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń konserwatorskich,
2. nakazanie właścicielowi lub posiadaczowi przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku oraz zabytku nieruchomego, jak również nieruchomości 
o cechach zabytku udostępniania przedmiotu lub nieruchomości na czas niezbędny do prowadzenia badań,
3. przekazywanie Kujawsko Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi  Zabytków sprawy dotyczącej  wydania decyzji nakazującej dalsze wstrzymanie robót  i przeprowadzenie badań archeologicznych,
4. nakazanie wstrzymania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych zabytku niewpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru,
5. wydawanie pozwoleń, z wyłączeniem spraw dotyczących zabytków sakralnych stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych, zabytków, do których tytuł prawny wynikający z prawa własności przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego  i ich jednostkom organizacyjnym i Skarbowi Państwa  oraz zabytków archeologicznych i poszukiwań ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych w tym zabytków archeologicznych, na:
a) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
b) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
c) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru,
d) prowadzenie badań architektonicznych  zabytku wpisanego do rejestru,
e) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
f) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje,
g) zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
h) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
i) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.
6. określenie w pozwoleniach, o których mowa w  ust.5 pkt  a- i i ust 2 warunków zapobiegających uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku,
7. nakładanie obowiązku przeprowadzenia niezbędnych badań konserwatorskich  i architektonicznych przed wydaniem pozwolenia w sprawach określonych w ust. 5 pkt e, g, i, 
8. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji  o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art.7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków wyłączeniem zabytków archeologicznych i zabytkowych form zaprojektowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków,
9. uzgadnianie i opiniowanie robót budowlanych na obszarach wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego, dla których określono obowiązek uzgadniania  i opiniowania z Kujawsko- Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
10. wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem zabytków sakralnych stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych, zabytków, do których tytuł prawny wynikający z prawa własności z wyłączeniem użytkowania  i współwłasności) przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym i Skarbowi Państwa oraz zabytków archeologicznych.
11. uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków a ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
12. uzgadnianie inwestycji wymagających zgłoszenia robót budowlanych,
13. przygotowywanie projektów decyzji  administracyjnych, postanowień, zaświadczeń,
14. przygotowywanie propozycji aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
15. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

Wytworzył: Przemysław Małkowski (9 października 2012)
Opublikował: Przemysław Małkowski (9 października 2012, 15:56:55)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Panek (29 marca 2017, 11:49:17)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8072

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij