Obwieszczenie Burmistrza Miasta


Chełmno, dnia 09.12.2010 r.
 
 
GM-OŚ.V/KG-7627/17/2010
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 28, art. 49 oraz art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku
z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
 
 „Przebudowa ul. Szosa Grudziądzka na odcinku od posesji nr 6c do nr 18
w Chełmnie, o długości 260 m”
 
Inwestor: Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1  86-200 Chełmno
 
Pełnomocnik:  Aleksandra Jaczun ul. Bema 16/7 87-100 Toruń

Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu
prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. (Wykaz pozostałych stron postępowania znajduje się w dokumentacji sprawy).
 
Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 109,
w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godziny 730 do godziny 1515 (we wtorki do 1630) oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dokonania obwieszczenia w świetle art. 49 Kpa tj. do 30.12.2010 r.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.    Aleksandra Jaczun, ul. Bema 16/7, 87-100 Toruń,
2.    Pozostałe strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy w trybie art. 49 Kpa.
3.    a/a

Wytworzył: Katarzyna Grzeszczak (9 grudnia 2010)
Opublikował: Katarzyna Grzeszczak (9 grudnia 2010, 14:28:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2344

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij