2007

2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2008

Zarządzenie nr 151/2007

Zarządzenie nr 151 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2007r. regulujące gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Chełmna Na podstawie art. 44 i art. 47 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych [...]

Zarządzenie nr 150/2007

Zarządzenie Nr 150/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 171/65 o pow. 0,3576 ha, położonej w Chełmnie na o/Kopernika 9, stanowiącej własność [...]

Zarządzenie nr 149/2007

Zarządzenie Nr 149 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie nr 148/2007

Zarządzenie nr 148/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 grudnia 2007 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Zarządzenie nr 147/2007

Zarządzenie Nr 147/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Chełmnie przy ul.Toruń- skiej 29 wraz z oddaniem w [...]

Zarządzenie nr 146/2007

Zarządzenie Nr 146/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 22, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 145/2007

Zarządzenie Nr 145/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 36, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 144/2007

Zarządzenie Nr 144/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Rynko- wej 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 143/2007

Zarządzenie Nr 143/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 grudnia 2007r. w cennika przyjęcia odpadów komunalnych na międzygminnym składowisku odpadów komunalnych w Osnowie Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie nr 142/2007

Zarządzenie Nr 142 /2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 128/7 o pow. 18 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Dworcowej 30, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 141/2007

Zarządzenie nr 141/2007Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2007 rokuzmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Zarządzenie nr 140/2007

Zarządzenie Nr 140/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Chełmna działki nr 21/23, położonej w Chełmnie ul. Kolibrowa. [...]

Zarządzenie nr 139/2007

Zarządzenie Nr 139/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2007 w sprawie : sprostowania powierzchni lokalu, wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 2, położonego w Chełmnie [...]

Zarządzenie nr 138/2007

Zarządzenie nr 138/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przygotowania projektu budżetu miasta Chełmna na 2008 rok. Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie nr 137/2007

Zarządzenie Nr 137/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie oddania w [...]

Zarządzenie nr 136/2007

Zarządzenie Nr 136/ 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 listopada 2007 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części działki nr 209/23, położonej przy ul. Dworcowej, [...]

Zarządzenie nr 135/2007

Zarządzenie Nr 135/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 228 o pow. 0,2145 ha, położonej w Chełmnie na [...]

Zarządzenie nr 134/2007

Zarządzenie Nr 134/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 233/2 o pow. 0,1786 ha, położonej w Chełmnie [...]

Zarządzenie nr 133/2007

Zarządzenie Nr 133/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 230 o pow. 0,1570 ha, położonej w Chełmnie [...]

Zarządzenie nr 132/2007

Zarządzenie Nr 132/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 222 o pow. 0,3877 ha, położonej w Chełmnie [...]

Zarządzenie nr 131/2007

Zarządzenie Nr 131/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 214 o pow. 0,2395 ha, położonej w Chełmnie na [...]

Zarządzenie nr 130/2007

Zarządzenie Nr 130/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 216 o pow. 0,3278 ha, położonej w Chełmnie na [...]

Zarządzenie nr 129/2007

Zarządzenie Nr 129/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 października 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Rynko- wej 8 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 128/2007

Zarządzenie Nr 128/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 października 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 36, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skło- dowskiej 8 wraz z oddaniem [...]

Zarządzenie nr 127/2007

Zarządzenie Nr 127 /2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 24/8 o pow. 320 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Bocianiej, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 126/2007

Zarządzenie Nr 126 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 669 o pow. 1040 m2 , położonej w Chełmnie [...]

Zarządzenie nr 125/2007

Zarządzenie Nr 125 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 października 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 668 o pow. 780 m2, położonej w Chełmnie [...]

Zarzadzenie nr 124/2007

Zarządzenie Nr 124 /2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 października 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr : 143/1 , 143/2 , 143/3 , 143/4, 143/5 , położonych w Chełmnie przy ul. [...]

Zarządzenie nr 123/2007

Zarządzenie Nr 123/ 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 października 2007 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej garażu murowanego , stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna [...]

Zarządzenie nr 122/2007

Zarządzenie nr 122/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 października 2007 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie nr 121/2007

Z a r z ą d z e n i e N r 121/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 8. Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 120/2007

Zarządzenie Nr 120/2007Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości czynszu w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna. Na podstawie Uchwały Nr [...]

Zarządznie nr 119/2007

Zarządzenie nr 119/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 1 października 2007 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie nr 118/2007

Z a r z ą d z e n i e N r 118/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu [...]

Zarządzenie nr 117/2007

Zarządzenie Nr 117/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 września 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Miasta Chełmna działki nr 76/41, położonej w Chełmnie przy ul. Chabrowej. [...]

Zarządzenie Nr 116

Zarządzenie nr 116/2007Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 września 2007 rokuw sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia [...]

Zarządzenie Nr 115

ZARZĄDZENIE NR 115/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 30 sierpnia 2007 r.Na podstawie art.23 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. Nr 159 z 2003 r. poz.1547 z [...]

Zarządzenie nr 114/2007

Zarządzenie Nr 114 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 24/7/część/ o pow. 10080 m2 , obręb 6, [...]

Zarządzenie nr 113/2007

Zarządzenie nr 113/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Chełmna na rok 2008. Na podstawie art.30 ust.1 [...]

Zarządzenie nr 112/2007

ZARZĄDZENIE NR 112 /2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie obowiązku powiadamiania organów gminy o formie [...]

Zarządzenie nr 111/2007

Zarządzenie Nr 111/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Gen. Hallera 10 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 110/2007

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Chełmnie przy ul.Franciszkańskiej 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 109/2007

Zarządzenie Nr 109/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 108/2007

Zarządzenie Nr 108/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Chełmnie przy ul.Toruńskiej 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części [...]

Zarządzenie nr 107/2007

Zarządzenie Nr 107/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy placu dr Rydygiera 3 i ułamkowej części gruntu z działki nr 224/5, [...]

Zarządzenie nr 106/2007

ZARZĄDZENIE NR 106/2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 105/2007

ZARZĄDZENIE NR 105/2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 104/2007

ZARZĄDZENIE NR 104/2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. § 1. Ogłasza się konkurs na [...]

Zarządzenie nr 103/2007

Zarządzenie nr 103/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 sierpnia 2007 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na podstawie art. 187 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. [...]

Zarządzenie nr 102/2007

Zarządzenie nr 102/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 lipca 2007 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Zarządzenie nr 101/2007

ZARZĄDZENIE NR 101 /2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie nr 100/2007

ZARZĄDZENIE NR 100 /2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie nr 99/2007

ZARZĄDZENIE NR 99 /2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie nr 98/2007

ZARZĄDZENIE NR 98 /2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie nr 97/2007

ZARZĄDZENIE NR 97 /2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie nr 96/2007

ZARZĄDZENIE NR 96 /2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie [...]

Zarządzenie nr 95/2007

ZARZĄDZENIE NR 95 / 2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2007 [...]

Zarządzenie nr 94/2007

Zarządzenie nr 94/ 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie [...]

Zarządzenie nr 93/2007

Zarządzenie Nr 93 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 209/23/część/ o pow. 300 m2 , obręb 2, [...]

Zarządzenie nr 92/2007

ZARZĄDZENIE NR 92/2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania [...]

Zarządzenie nr 91/2007

ZARZĄDZENIE NR 91 / 2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 90/2007

ZARZĄDZENIE NR 90 / 2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych [...]

Zarządzenie nr 89/2007

Zarządzenie Nr 89 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze I [...]

Zarządzenie nr 88/2007

Zarządzenie Nr 88 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze I [...]

Zarządzenie nr 87/2007

Zarządzenie nr 87/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 czerwca 2007 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Zarządzenie nr 86/2007

Zarządzenie Nr 86/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 186/24 o pow. 0,0701 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Przemysłowej 15, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 85/2007

Zarządzenie Nr 85/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 84/2007

Zarządzenie Nr 84/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 39, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 83/2007

Zarządzenie Nr 83/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skło- dowskiej 9 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 82/2007

Zarządzenie Nr 82/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 31, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 81/2007

Zarządzenie Nr 81/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Powstańców Wielkopolskich 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 80/2007

Zarządzenie Nr 80/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Chełmnie przy Rynku 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 79/2007

ZARZĄDZENIE NR 79 / 2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania regionalnej i lokalnej aktywności gospodarczej Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 78/2007

Zarządzenie Nr 78/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 09 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy ul.Toruń- skiej 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części [...]

Zarządzenie nr 77/2007

Zarządzenie Nr 77/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 09 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Toruń- skiej 4 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 76/2007

ZARZĄDZENIE NR 76 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały nr XLIII/413/2001 z dnia 18 grudnia 2001 roku w [...]

Zarządzenie nr 75/2007

ZARZĄDZENIE NR 75 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 8 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2007 roku przez organizacje [...]

Zarządzenie nr 74/2007

ZARZĄDZENIE NR 74 /2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 08 maja 2007 roku w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. [...]

Zarządzenie nr 73/2007

Zarządzenie Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 171/63 o pow. 0,3867 ha, położonej w Chełmnie na o/Kopernika [...]

Zarządzenie nr 72/2007

Zarządzenie Nr 72/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 171/64 o pow. 0,3866 ha, położonej w Chełmnie na o/Kopernika 2, stanowiącej własność [...]

Zarządzenie nr 71/2006

ZARZĄDZENIE NR 71/2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2007 przez [...]

Zarządznie nr 70/2007

Zarządzenie Nr 70 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 114/część/ o pow. 6786 m2 , obręb 7, [...]

Zarządzenie nr 68/2007

Zarządzenie Nr 68/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 24 kwietnia 2007r.w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2007 rok”.Na podstawie art. 53 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. [...]

Zarządzenie nr 67/2007

ZARZĄDZENIE NR 67 / 2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 69/2007

ZARZĄDZENIE NR 69 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2007 roku przez organizacje [...]

Zarządzenie nr 66/2007

Zarządzenie Nr 66/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany § 2 aktu notarialnego Rep. A nr 4208/2002 z dnia 08.10.2002 roku w formie aneksu do w/w aktu notarialnego. [...]

Zarządzenie nr 65/2007

ZARZĄDZENIE NR 65 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2007 roku przez organizacje [...]

Zarządzenie nr 64/2007

Zarządzenie Nr 64/ 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 3/22 /część/ o pow. 530 m2 , obręb 6, położonej przy ul. [...]

Zarzadzenie nr 63/2007

Zarządzenie Nr 63/ 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 3/22 /część/ o pow. 560 m2 , obręb 6, [...]

Zarządzenie nr 62/2007

Zarządzenie Nr 62/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 56 [...]

Zarządzenie nr 60/2007

ZARZĄDZENIE NR 60/2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 07 kwietnia 2007 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją [...]

Zarządzenie nr 61/2007

ZARZĄDZENIE NR 61/2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 06 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją [...]

Zarzadzenie nr 59/2007

Zarządzenie Nr 59/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej [...]

Zarzadzenie nr 58/2007

Zarządzenie Nr 58/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 kwietnia 2007 rokuw sprawie zmiany § 2 aktu notarialnego Rep. A nr 3157/2003 z dnia 08.07.2003 roku w formie [...]

Zarzadzenie nr 57/2007

Zarządzenie Nr 57/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 kwietnia 2007w sprawie zmiany § 2 aktu notarialnego Rep. A nr 3384/2003 z dnia 21.07.2003 roku w formie [...]

Zarządzenie nr 56/2007

Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 kwietnia 2007 rokuw sprawie zmiany § 2 aktu notarialnego Rep. A nr 4208/2002 z dnia 08.10.2002 roku w formie [...]

Zarządzenie nr 55/2007

Zarządzenie Nr 55/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 472/9 o pow. 634 m2 położonej w Chełmnie przy ul. [...]

Zarzadzenie nr 54/2007

ZARZĄDZENIE NR 54 / 2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2007 roku przez [...]

Zarzadzenie nr 53/2007

ZARZĄDZENIE NR 53 / 2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2007 roku przez [...]

Zarządzenie nr 52/2007

ZARZĄDZENIE NR 52 / 2007 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2007 roku [...]

Zarządzenie Nr 51/2007

Zarządzenie Nr 51Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 02 kwietnia 2007 rokuw sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 50/2007

Zarządzenie Nr 50Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 02 kwietnia 2007 rokuw sprawie odwołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

ZARZĄDZENIE NR 49 /2007

ZARZĄDZENIE NR 49 /2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 30 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rokNa podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Nr 48/2007

Zarządzenie Nr 48/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 21 marca 2007 rokuw sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy ul.Toruńskiej 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki [...]

Zarządzenie Nr 47/2007

Zarządzenie Nr 47/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 21 marca 2007 rokuw sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Dworcowej 30 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki [...]

Zarządzenie Nr 46/2007

Zarządzenie Nr 46/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 21 marca 2007 rokuw sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 49 położonego w Chełmnie na o/M.Kopernika 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr [...]

Zarządzenie Nr 45/2007

Zarządzenie Nr 45/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 21 marca 2007 rokuw sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Wodnej 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr [...]

Zarządzenie Nr 44/2007

Zarządzenie Nr 44/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 21 marca 2007 rokuw sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z [...]

Zarządzenie Nr 43/2007

Zarządzenie Nr 43/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 21 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Gen. Hallera 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr [...]

Zarządzenie Nr 37/2007

ZARZĄDZENIE NR 37 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 15 marca 2007 rokuw sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie udziału chełmińskich klubów sportowych w rozgrywkach seniorskichNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 [...]

Zarzadzenie Nr 36/2007

ZARZĄDZENIE NR 36 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 13 marca 2007 rokuw sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

ZARZĄDZENIE NR 42/2007

ZARZĄDZENIE NR 42/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 19 marca 2007 r.w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2006 rokNa podstawie [...]

ZARZĄDZENIE NR 41/2007

ZARZĄDZENIE NR 41/2007BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNAZ dnia 19 marca 2007 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/2007

ZARZĄDZENIE NR 40/2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 19 marca 2007 rokuw sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/2007

ZARZĄDZENIE NR 39/2007BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNAz dnia 19 marca 2007 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych§ 1. Ogłasza się [...]

Zarządzenie Nr 38 / 2007

Zarządzenie Nr 38 / 2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 16 marca 2007 rokuw sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 114/część/ o pow. 8120 m2 , obręb 7, położonej przy ul. Kilińskiego . Na [...]

Zarzdzenie Nr 35/2007

ZARZĄDZENIE NR 35 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 12 marca 2007 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu [...]

Zarządzenie Nr 34/2007

ZARZĄDZENIE NR 34 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 12 marca 2007 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu [...]

Zarządzenie Nr 33/2007

ZARZĄDZENIE NR 33 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 12 marca 2007 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu [...]

Zarządzenie Nr 32/2007

ZARZĄDZENIE NR 32 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 12 marca 2007 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu [...]

Zarządzenie Nr 31/2007

ZARZĄDZENIE NR 31 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 12 marca 2007 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu [...]

Zarządzenie Nr 30/2007

Zarządzenie Nr 30/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 12 marca 2007 r.w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Chełmna działki nr 112/2, położonej w Chełmnie przy drodze do Osnowa. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 [...]

Zarządzenie Nr 29/2007

Zarządzenie Nr 29/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 12 marca 2007 r.w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Chełmna działki nr 108/2 i 109/2, położone w Chełmnie przy drodze do Osnowa. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 28/2007

Zarządzenie Nr 28/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 12 marca 2007 r.w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Chełmna działki nr 107/2 i 107/3, położone w Chełmnie przy drodze do Osnowa. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 27/2007

ZARZĄDZENIE NR 27/2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 06 marca 2007 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2007 przez organizacje prowadzące [...]

Zarządzenie nr 26/2007

Zarządzenie Nr 26/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lutego2007 rokuw sprawie oddania w dzierżawę w drodze [...]

Zarządzenie nr 25/2007

Zarządzenie Nr 25/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy ul.Toruń-skiej 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 24/2007

Zarządzenie Nr 24/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Dwor- cowej 30 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 23/2007

Zarządzenie Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 49 położonego w Chełmnie na o/M.Koper- nika 7 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 22/2007

Zarządzenie Nr 22/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Wod- nej 32 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 21/2007

Zarządzenie Nr 21/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 20/2007

Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Gen. Hallera 2 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 19/2007

ZARZĄDZENIE NR 19 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 8 lutego 2007 rokuw sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresiewymiany międzynarodowej młodzieżyNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności [...]

Zarzadzenie nr 18/2007

Zarządzenie Nr 18/2007Burmistrza Miasta Chelmnaz dnia 8 lutego 2007 r.w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 186/28 o pow. 0,2836 ha, położo- nej w Chełmnie przy ul.Przemysłowej 9, stanowiącej [...]

Zarzadzenie nr 17/2007

Zarządzenie Nr 17/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 8 lutego 2007 r.w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 171/59 o pow. 0,3153 ha, położonej w Chełmnie na o/Kopernika 8, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna [...]

Zarzadzenie nr 16/2007

Zarządzenie Nr 16/2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 8 lutego 2007 r.w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 171/62 o pow. 0,3761 ha, położonej w Chełmnie na o/Kopernika 5, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna [...]

Zarzadzenie nr 15/2007

Zarządzenie nr 15/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 lutego 2007 rokuw sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy miasta Chełmna. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie nr 14/2007

Zarządzenie Nr 14/2007Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 lutego 2007 r.w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 171/61 o pow. 0,3760 ha, położonej w Chełmnie na o/Kopernika 4, stanowiącej własność [...]

Zarządzenie nr 13/2007

ZARZĄDZENIE NR 13 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 8 lutego 2007 rokuw sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności [...]

Zarządzenie nr 12/2007

ZARZĄDZENIE NR 12/2007 Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Chełmna Na podstawie art. 26a ust. 1 [...]

Zarządzenie nr 8/2007

Zarządzenie Nr 8 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 31 stycznia 2007 rokuw sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 88/4 o pow. 905 m² i działki nr 96/4 o [...]

Zarządzenie nr 7/2007

Zarządzenie Nr 7 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 88/6 o pow. 1437 m2 , położonej w [...]

Zarządzenie nr 6/2007

Zarządzenie Nr 6 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 88/7 o pow. 902 m², położonej w Chełmnie [...]

Zarządzenie nr 5/2007

Zarządzenie Nr 5 / 2007Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 88/8 o pow. 995 m², położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą, [...]

Zarządzenie nr 11/2007

ZARZĄDZENIE NR 11 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 30 stycznia 2007 rokuw sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie turystyki i rekreacjiNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

Zarządzenie nr 10/2007

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 30 stycznia 2007 rokuw sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie organizacji imprez sportowychNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności [...]

Zarządzenie nr 9/2007

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2007BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNAz dnia 30 stycznia 2007 rokuw sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportuNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. [...]

Zarządzenie nr 4/2007

Zarządzenie Nr 4 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 235/7/część/ o pow. 400 m2 , obręb 4, położonej przy rzece Browinie .Na [...]

Zarządzenie nr 3/2007

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.Na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały Nr XLIII/413/2001 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 [...]

Zarządzenie nr 2/2007

Zarządzenie nr 2/2007 Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Chełmna § 1. Wprowadza się zmiany w Regulaminie Pracy przyjętym Zarządzeniem [...]

Zarządzenie nr 1/2007

Zarządzenie Nr 1/2007 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 23 o [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij