2006

2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2008

Zarządzenie nr 146/2006

Zarządzenie nr 146/2006Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 29 grudnia 2006 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Chełmna i jego jednostek organizacyjnychNa podstawie art. 46 i art. 47 w związku z art. 44 ust. 1 ustawy [...]

Zarządzenie nr 145/2006

Zarządzenie Nr 145/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 72 o pow. 1.7630 m², położonej w Chełmnie przy ul. [...]

Zarzadzenie nr 144/2006

ZARZĄDZENIE Nr 144 / 2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( [...]

Zarządzenie nr 143/2006

Zarządzenie nr 143/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2006r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie nr 142/2006

Zarządzenie Nr 142 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie oddania w drodze przetargu [...]

Zarządzenie nr 141/2006

Zarządzenie Nr 141/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 22 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 140/2006

Zarządzenie Nr 140/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej następujących działek : nr 110/2 o pow. 0,0920 ha, położonej w Chełmnie przy [...]

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2006 rok

Zarządzenie nr 139/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2006r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie nr 138/2006

Zarządzenie nr 138/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę stanowisk wyznaczonych przez miasto na targowisku miejskim w Chełmnie. Na [...]

Zarządzenie nr 137/2006

Zarządzenie nr 137/2006 Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 21 listopada 2006r. w sprawie przygotowania projektu budżetu miasta Chełmna na 2007 rok. Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

Zarzadzenie nr 136/2006

Zarządzenie Nr 136/2006Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego działkinr 246/3 /część/ o łącznej pow. 411 m2 , położonej w [...]

Zarządzenie nr 135/2006

Zarządzenie Nr 135/2006Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Chełmnie przy ul.Gru- dziądzkiej 22 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 134/2006

Zarządzenie Nr 134/2006Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Gru- dziądzkiej 22 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 133/2006

Zarządzenie Nr 133/2006Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Gru- dziądzkiej 22 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 132/2006

Zarządzenie Nr 132/2006Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy ul.Wojska Polskiego 17 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 131/2006

Zarządzenie Nr 131/2006Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Dwor- cowej 6 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 130/2006

Zarządzenie Nr 130/2006Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16, położonego w Chełmnie przy ul.Wojska Polskiego 2 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 129/2006

Zarządzenie Nr 129/2006Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 128/2006

Zarządzenie Nr 128/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Chełmnie na o/M.Kopernika 7 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 127/2006

Zarządzenie Nr 127/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości czynszu w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna. [...]

Zarządzenie nr 126/2006

Zarządzenie Nr 126/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie nr 124/2006

ZARZĄDZENIE Nr 124/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od [...]

Zarządzenie nr 125/2006

Zarządzenie nr 125/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 października 2006r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarzadzenie nr 123/2006

Zarządzenie nr 123/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 października 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 72/2 o pow. 8890m², położonej w Chełmnie, os. [...]

Zarządzenie nr 122/2006

Zarządzenie nr 122/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 października 2005r. w sprawie powołania pracowników do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie miasta Chełmna w związku z wyborami do rad gmin, rad [...]

Zarządzenie nr 121/2006

ZARZĄDZENIE NR 121/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 października 2006 roku. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie [...]

Zarządzenie nr 120/2006

Zarządzenie Nr 120 / 2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 października 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 11/część/ o [...]

Zarządzenie nr 119/2006

Zarządzenie Nr 119/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 160/4 o pow. 0,1163 ha, położonej w Chełmnie przy ul.Poprzecznej, stanowiącej [...]

Zarządzenie nr 118/2006

Zarządzenie Nr 118/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 września 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w Chełmnie przy ul. Polnej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 117/2006

Zarządzenie Nr 117/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 września 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Chełmnie przy ul.Młyń- skiej 2 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 116/2006

Zarządzenie Nr 116/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 września 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Toruń-skiej 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 115/2006

Zarządzenie Nr 115/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 04 września 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Wojska Polskiego 17 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 114/2006

Zarządzenie nr 114/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2006r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie nr 113/2006

Zarządzenie Nr 113/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2006 r. [...]

Zarządzenie nr 112/2006

Zarządzenie Nr 112/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w Chełmnie przy ul. Wodnej 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 111/2006

Zarządzenie Nr 111/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w Chełmnie przy ul. Wodnej 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 110/2006

Zarządzenie Nr 110/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Chełmnie przy ul. Wodnej 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 109/2006

Zarządzenie Nr 109/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Chełmnie przy ul. Wodnej 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 108/2006

Zarządzenie Nr 108/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy ul. Wodnej 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 107/2006

Zarządzenie Nr 107/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31sierpnia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Chełmnie na o/M. C. Skłodowskiej 12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 106/2006

Zarządzenie Nr 106/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul. Wodnej 34 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 105/2006

Zarządzenie Nr 105/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy ul. Biskupiej 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 104/2006

Zarządzenie Nr 104/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy ul. Franciszkańskiej 1 wraz [...]

Zarządzenie nr 103/2006

Zarządzenie Nr 103/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 33, położonego w Chełmnie na o/M .C. Skłodowskiej 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 102/2006

Zarządzenie nr 102/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 24/7 /część/ [...]

Zarządzenie nr 101/2006

ZARZĄDZENIE Nr 101/2006 Burmistrza Miasta z dnia 28.08.2006 r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne. W związku z art. 2 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 100/2006

Zarządzenie Nr 100/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 54/1 o pow. 1091 m2 , położonej w Chełmnie [...]

Zarządzenie nr 99/2006

Zarządzenie Nr 99/ 2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 3/22 /część/ o pow. 560 m2 , obręb 6, położonej [...]

zarządzenie nr 98/2006

Zarządzenie nr 98 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 sierpnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej majątku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chełmnie. [...]

Zarządzenie nr 97/2006

Zarządzenie nr 97/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Chełmna na rok 2007. Na [...]

Zarządzenie nr 96/2006

Zarządzenie Nr 96/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Chełmnie. [...]

Zarządzenie nr 95/2006

Zarządzenie Nr 95 / 2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 143 /część/ o pow. 9 m2 , obręb 3, położonej przy [...]

Zarządzenie nr 94/2006

Zarządzenie Nr 94/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycznia 14 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 93/2006

Zarządzenie nr 93/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13 lipca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( [...]

Zarzadzenie nr 92/2006

Zarządzenie Nr 92/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 lipca 2006 roku W sprawie określania stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmnie. Na [...]

Zarządzenie nr 91/2006

ZARZĄDZENIE NR 91/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie nr 90/2006

ZARZĄDZENIE NR 90 /2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie nr 89/2006

ZARZĄDZENIE NR 89 /2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie nr 88/2006

ZARZĄDZENIE NR 88/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie nr 87/2006

ZARZĄDZENIE Nr 87/2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w [...]

Zarządzenie nr 86/2006

Zarządzenie Nr 86/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 14 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarzadzenie nr 85/2006

Zarządzenie Nr 85/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 22, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej [...]

Zarzadzenie nr 84/2006

Zarządzenie Nr 84/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 21, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skło-dowskiej 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 83/2006

Zarządzenie Nr 83/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 20, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skło- dowskiej 14 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 82/2006

Zarządzenie Nr 82/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 19, położonego w Chełmnie na o/M. C. Skło-dowskiej 14 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 81/2006

Zarządzenie Nr 81/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 14 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 80/2006

Zarządzenie Nr 80/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 14 wraz z oddaniem w użytkowanie [...]

Zarządzenie nr 79/2006

Zarządzenie Nr 79/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul. Toruńskiej 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 78/2006

Zarządzenie Nr 78/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Chełmnie przy ul. Toruńskiej 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 77/2006

Zarządzenie Nr 77/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Franciszkańskiej 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie nr 76/2006

Zarządzenie NR 76/ 2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez [...]

Zarządzenie nr 75/2006

Zarządzenie Nr 75/ 2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 430 o pow. 265 m2 i [...]

Zarządzenie nr 74/2006

ZARZĄDZENIE NR 74 /2006 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w [...]

Zarządzenie nr 73/2006

Zarządzenie Nr 73 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2006 [...]

Zarządzenie nr 72/2006

Zarządzenie Nr 72/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 171/42 o pow. 781 m2, położonej w Chełmnie przy ul.Młyńskiej [...]

Zarządzenie nr 71/2006

Zarządzenie nr 71/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy [...]

Zarządzenie nr 70/2005

Zarządzenie Nr 70/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycznia 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 69/2005

Zarządzenie Nr 69/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycznia 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 68/2005

Zarządzenie Nr 68/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w Chełmnie przy ul. Rynkowej 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 67/2005

Zarządzenie Nr 67/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Chełmnie przy Placu dr Rydygiera 3 i ułamkowej części gruntu z działki [...]

Zarządzenie nr 66/2005

Zarządzenie Nr 66/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy Placu dr Rydygiera 3 i ułamkowej części gruntu z działki [...]

Zarządzenie nr 65/2005

Zarządzenie nr 65/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych [...]

Zarządzenie nr 64/2006

Zarządzenie Nr 64/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie sprzedaży [...]

Zarządzenie nr 63/2006

Zarządzenie nr 63/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania [...]

Zarządzenie nr 62/2006

Zarządzenie nr 62/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych jako udział własny na realizację zadania pn. ,,Zabezpieczenie i [...]

Zarządzenie nr 61/2006

Zarządzenie Nr 61/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie oddania w dzierżawę w [...]

Zarządzenie nr 60/2006

Zarządzenie Nr 60 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie [...]

Zarządzenie nr 59/2006

Zarządzenie Nr 59 /2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie [...]

Zarządzenie nr 58/2006

Zarządzenie nr 58/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie nr 57/2006

Zarządzenie nr 57/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej § 1. Ogłasza się konkurs [...]

Zarządzenie nr 56/2006

Zarządzenie Nr 56/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 maja 2006 roku [...]

zarządzenie nr 55/2006

Zarządzenie Nr 55/2006Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy Rynku 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części [...]

zarządzenie nr 54/2006

Zarządzenie Nr 54/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Chełmnie przy Rynku 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części [...]

zarządzenie nr 53/2006

Zarządzenie Nr 53/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Gru- dziądzkiej 19 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

zarządzenie nr 52/2006

Zarządzenie Nr 52/2006Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 29, położonego w Chełmnie przy ul.22 Stycz nia 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu [...]

zarządzenie nr 51/2006

Zarządzenie Nr 51/2006 Burmistrza Miasta Chełmnaz dnia 10 maja 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Wod- nej 21 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

zarządzenie nr 50/2006

Zarządzenie Nr 50/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 19, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części [...]

zarządzenie nr 49/2006

Zarządzenie Nr 49/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 19, położonego w Chełmnie na o/M.C.Skłodowskiej 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej [...]

Zarządzenie nr 37/2006

Zarządzenie nr 37/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie powołania zespołu merytorycznego do dokonania szczegółowej analizy aspektów połączenia samorządów Gminy Miasta Chełmna z Gminą [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij