zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta, pokój nr 313, II piętro, tel. 677-17-23

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
  • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
  • przedmiot działalności gospodarczej,
  • adres punktu sprzedaży,
  • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
 • Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych) lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną) kserokopia - oryginał do wglądu,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu - w oryginale do wglądu),
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)

Gdzie odebrać formularze:

Biuro Informacyjno-Podawcze, pokój nr 101, parter lub pokój nr 209, II piętro.

Opłaty:

- bez opłaty

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie - służy zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna. Zażalenie składa się w Biurze Informacyjno-Podawczym, pokój nr 3, parter.
Na zezwolenie ( decyzję odmowną ) - służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna. Odwołanie składa się w Biurze Informacyjno-Podawczym, pokój nr 3, parter.

Inne wskazówki, uwagi:

Wypis z rejestru handlowego jest ważny 3 miesiące od daty wydania.
Pierwsza rata opłaty za wydanie zezwolenia - wyliczana jest indywidualnie dla każdego zezwolenia na podstawie art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - płatna w Kasie Urzędu lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Chełmno 72 94860005 0000 0361 2000 0021

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm),
 • Uchwała Nr XVII/210/99 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 1999 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży tych napojów,
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm).
Do pobrania:
Wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych (26kB) plik
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (28kB) plik

Wytworzył: Włodzimierz Świtkowski (8 maja 2006)
Opublikował: Przemysław Małkowski (8 maja 2006, 12:40:37)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (24 czerwca 2013, 09:47:21)
Zmieniono: zmiana numeru pokoju

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6164

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij