Strona główna  >  Uchwały  >  RADY MIASTA CHEŁMNA  >  2018

Uchwała nr XLIV/252/2018
RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia 30 stycznia 2018


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna za 2017 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm) uchwala się, co następuje:


§ 1.      Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budżetu
           Rady Miasta za 2017 rok, stanowiące załącznik do  niniejszej uchwały.
 
§ 2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący Rady Miasta J. Błażejewicz
 
Załącznik
do Uchwały Nr XLIV/252/2018
Rady Miasta Chełmna
z dnia  30 stycznia 2018 r.
 
 
                                   Sprawozdanie z realizacji planu pracy
                                                     Komisji Budżetu
                                       Rady Miasta Chełmna za 2017 rok
 
            Komisja Budżetu realizując wytyczne Rady Miasta Chełmna zawarte w planie
pracy na rok 2017 i zapisy Statutu Rady Miasta, szczególnie § 42 odbyła 21  posiedzeń.
Trzech członków komisji przynależy do Klubu Radnych  „Twoje Chełmno Twój Powiat
2001",  którzy brali czynny udział w posiedzeniach klubu na przełomie roku 2017 i w kilku tematycznych spotkaniach zwołanych przez Pana Burmistrza i Przewodniczącego Rady
Miasta Chełmna. Ponadto dwóch członków Komisji na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta uczestniczy w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
            Na zaproszenie w pracach Komisji Budżetu uczestniczyli Burmistrz, Sekretarz,
Skarbnik Miasta, Kierownicy, Pracownicy Wydziałów, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek
podległych Burmistrzowi, udzielając informacji i wyjaśnień związanych z wykonywaniem
swoich obowiązków.
W wyniku całokształtu pracy sporządzono kilkadziesiąt  opinii do poszczególnych 
uchwał Rady Miasta, w szczególności odnoszących się do dochodów i wydatków
budżetowych. Ponadto komisja sporządziła 12 wniosków i stanowisk kierowanych
do Pana Burmistrza z prośbą ich rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia.
Nadto w planie pracy na rok 2017  komisja miała zapisane analizę gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem miasta.
Tematem komisja zajmowała się na kilku posiedzeniach, w wyniku tych prac skierowano
stosowny wniosek do Burmistrza Miasta, niemniej jednak na bieżąco temat ten jest
monitorowany, gdyż występujący niedobór lokali szczególnie socjalnych wymaga
kontynuowania celem pozyskania większej ilości lokali dla zabezpieczenia z listy
oczekujących i osób z orzeczeniami sądu, za które  w przypadku braku lokalu
zastępczego miasto uiszcza opłaty tzw. kary odszkodowania.
Nie bez znaczenia jest również dbałość o stan techniczny zasobów mieszkalnych
miasta wymagający skierowania większych nakładów finansowych, aby nie ulegały
dalszej degradacji.
W wyniku przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli w obszarze gospodarki
odpadami komisja budżetu wystosowała do Przewodniczącego Rady Miasta wniosek
z propozycją powołania zespołu celem wypracowania wytycznych dla wykonania
wniosków pokontrolnych, jak również konieczności przygotowania wytycznych do
przeprowadzenia kolejnego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
z terenu Miasta Chełmna.  Obszar ten po przeprowadzonej kontroli i zgromadzonych
materiałów związanych  z  kontrolą wymaga zdaniem komisji ciągłego monitorowania,
a powołanie takowego zespołu byłoby pomocnym dla prawidłowego ustalenia kosztów
związanych z funkcjonowaniem systemu. Przed zakończeniem roku 2017 Komisja
dokonała wnikliwej analizy projektu budżetu na rok 2018, który został przyjęty przez
Radę Miasta 19 grudnia 2017 roku. Opiniując budżet na rok 2018 komisja dokonała
analizy funkcjonowania oświaty po jej wdrożeniu i wypracowała stosowny wniosek
skierowany do Pana Burmistrza. W największym skrócie Komisja przedstawia niniejsze
sprawozdanie  Radzie Miasta, a z całokształtem  pracy Komisji można się zapoznać 
w obszernych materiałach i w protokołach z posiedzeń Komisji, do wglądu w biurze
Rady Miasta Chełmna.
W związku z powyższym Komisja zwraca się o przyjęcie załączonego do uchwały
sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Budżetu za 2017 rok.
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Marzanna Westfalewska (8 lutego 2018, 09:18:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij