Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017

zamówienie na:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynek użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 69,61 m2 przy ul. Rynek 27

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynek użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 69,61 m2 przy ul. Rynek27
nr sprawy: DN/6/2017
wartość: brutto 1 700,00 zł miesięcznie
termin składania ofert: 27 października 2017  11:00Chełmno dnia 12.10.2017 r. 
 
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
  
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) 
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 
polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynek użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 69,61 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową w kondygnacji nadziemnej – w tym np. usługi: kawiarnie, mała gastronomia, handel: obrazy, książki oraz na szalet publiczny w kondygnacji podziemnej, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 27, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna. Budynek użytkowy usytuowany jest w ścisłym centrum miasta (na płycie rynkowej) ze swobodnym dostępem oraz z licznymi miejscami postojowymi w obrębie budynku. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz w urządzenia sanitarne niezbędne do prowadzenia szaletu publicznego. 
Zestawienie powierzchni:
 PARTER:
Sala konsumpcyjna 22,05 m2, 
Sala konsumpcyjna   6,86 m2, 
Kuchnia   6,66 m2,
Magazyn podręczny   1,57 m2, 
W.C.   1,65 m2,
Razem 38,79 m2,        38,79 m2,       
PODZIEMIE:
W.C. kobiet 12,49 m2, 
W.C. mężczyzn 12,10 m2,
Pomieszczenie zaplecza   6,23 m2,
Razem 30,82 m2,        30,82 m2,
Ogółem  69,61 m2,
 
Przedmiotowy budynek użytkowy znajduję się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 317/2, obręb 1, zapisanej w Księdze Wieczystej TO1C/00016671/3 o powierzchni 267 m2 z przeznaczeniem na teren o funkcji usługowej i komunikacji (przestrzeń publiczna w formie placu miejskiego) z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią komponowaną / jednostka strukturalna: A 14/2 UH, KX wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. 
Czynsz dzierżawny płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna. 
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w budynku użytkowego wynosi brutto 1 700,00 zł miesięcznie.  
Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2017 r. o godz. 11:00 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 1 700,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 10 1160 2202 0000 0003 3312 8306, nie później niż do dnia 26.10.2017 r. 
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu. 
  
Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku: 
·  uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu, 
·  jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu 
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 84 / 2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
 
                                              Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski 
 
 

Odpowiada za treść: Adam Maćkowski
Opublikował: Adam Mackowski (12 października 2017, 12:42:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij