Strona główna   >  Obwieszczenia

XL sesja

05.10.2018


 
Uwaga Mieszkańcy  Chełmna
informuję, że  na podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.)
 
z w o ł u j ę
LI sesję Rady Miasta Chełmna,
która odbędzie się dnia   9 października 2018  roku (wtorek) o godz. 1600
w  sali  Nr  102   Urzędu   Miasta  Chełmna, ul. Dworcowa 1
 
z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie
-      stwierdzenie quorum
            -      przyjęcie protokołu XL sesji RM
 
2. Przyjęcie porządku obrad LI   sesji RM.
-       przegłosowanie poprawek
 
3. Sprawa uchwalenia zmiany Regulaminu utrzymana czystości i porządku na terenie
    Gminy Miasto Chełmno
 
 4. Sprawa zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody
 
 5. Sprawa   uznania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Chełmno za pomniki
    przyrody
   
6. Sprawa   uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami
    pozarządowymi na rok 2019 „
 
7. Sprawa   ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
    alkohol  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
    sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.
 
8. Sprawa  zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta Chełmna 
     na  rok 2018.
 
9.  Sprawa uchwalenia Statutu Gminy Miasto Chełmno
 
10.  Sprawa  zmiany Uchwały Nr XXVII/160/2016  Rady Miasta Chełmna z dnia
       29.11.2016r.     w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
       odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom
       bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku
       oraz ubrania osobom tego pozbawionym
 
11 .Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarowania
      Nieruchomościami Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej przez Komisje
      Rewizyjna Rady Miasta Chełmna w dniach  od 8 maja do 10 września 2018 r. 

 
12. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
      Chełmna na zakończenie VII kadencji.
      
 
13. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu Rady Miasta
      Chełmna na zakończenie VII kadencji.
         
14. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
      i Turystyki Rady Miasta  Chełmna na zakończenie VII kadencji.
       
 
15. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy   
      Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta  Chełmna na zakończenie VII
      kadencji.
           
 
16. Sprawa aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
     przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta
     Chełmna.                
 
17. Sprawa  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów
    położonych w Chełmnie.
 
             
18. Stanowisko w sprawie zaakceptowania projektu Regulaminu w sprawie
      dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta
      Chełmna
        
             
19. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej
      za I półrocze 2018r.
 
          
20. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
           
 
21. Wolne wnioski
 
22. zakończenie
 
 
 
                                                                                  
 
 
                                                                       Przewodniczący Rady Miasta
 
                                                                          ( Janusz Błażejewicz )
                                              

Wytworzył: Danuta Derebecka (5 października 2018)
Opublikował: Danuta Derebecka (5 października 2018, 10:28:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij