Strona główna   >  Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

09.06.2017

 
Chełmno, dnia  9 czerwca 2017 r. 
 
OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMNA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
dwóch niżej wymienionych projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 w związku z art. 54 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 54 ust. 3 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uchwał: Nr XXII/131/2016 i Nr XXII/132/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2016 r.
             zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
 
1)          projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową a Al. 3 Maja w Chełmnie, obejmującej teren określony w uchwale Nr XXII/131/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową a Al. 3 Maja w Chełmnie;
 
2)          projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 terenów położonych w Chełmnie , obejmującej tereny przy ul. Dworcowej i ul Toruńskiej, w granicach określonych w uchwale Nr XXII/132/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 terenów położonych w Chełmnie
3)          prognozy oddziaływania na środowisko projektów ww. zmian planu miejscowego;
4)          niezbędnej dokumentacji ww. spraw;
 
w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 18 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie, pokój nr 109, w godzinach pracy Urzędu.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Chełmnie, przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie,  pok. 102 o godz. 15:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chełmna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chełmna.
 
 
                                                                                    BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA
 
                                                                                          Mariusz Kędzierski

Wytworzył: Mariusz Kędzierski (9 czerwca 2017)
Opublikował: Kamil Grzyb (9 czerwca 2017, 09:17:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij