W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 00052344219/2009

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmnie przy ul.Wodnej 21 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 69, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
Status obowiązujące
                     
              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku           o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz rozdziału III  uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w spra-wie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna z późn. zm. zarządza się co następuje:
 
§ 1.  Sprzedać xxxxxxxxxxxxxxx   lokal mieszkalny nr 2, położony
        w Chełmnie przy ul.Wodnej 21 o pow. 62,51m2 wraz z piwnicami nr 2 o pow. 4,38 m2 i nr 2a o pow. 5,81 m2 za cenę 87.356,00 zł.
§ 2. Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 14.04.2076 r.
       - z działki nr 69 zapisanej w KW 10600 ułamkową część gruntu o pow. 48,52 m2
         wyszacowaną  na wartość 1.906,84 zł.
  Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 476,71 zł.
§ 3. Stosuje się bonifikatę w wysokości 88% od kwoty 87.356,00 zł tj. 76.873,28 zł oraz od kwoty 476,71 zł tj. 419,51 zł.
§ 4. Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 10.482,72 zł, a opłatę z oddanie ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na kwotę 57,20 zł.
§ 5. Kwoty wymienione w § 4 nabywca uiści kwotę przed podpisaniem aktu notarialnego.
§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                      Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski
 

Powiadom znajomego