W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 00052344218/2009

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Chełmnie przy ul.Wodnej 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 32, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.
Status obowiązujące


                     
              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku           o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz rozdziału III  uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w spra-wie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna zarządza się co następuje:
 
§ 1.  Sprzedać Pani xxxxxxxxx    lokal mieszkalny nr 5, położony w Chełmnie
        przy ul.Wodnej 11 o pow.  55,47 m2  za  cenę  58.788,00 zł.
§ 2. Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2102 r.
       - z działki nr 32 zapisanej w KW 22635 ułamkową część gruntu o pow. 78,06 m2
         wyszacowaną  na wartość 3.067,76 zł.
  Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 766,94 zł.
§ 3. Stosuje się bonifikatę w wysokości 88% od kwoty 58.788,00 zł tj. 51.733,44 zł oraz od kwoty 766,94 zł tj. 674,91 zł.
§ 4. Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę  7.054,56 zł, a opłatę za oddanie ułamkowej części gruntu w użytkownie wieczyste na kwotę 92,03 zł.
§ 5. Kwoty wymienione w § 4 nabywca uiści przed podpisaniem aktu notarialnego.
§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
  
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                          Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski
 

Powiadom znajomego