W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LX/439/2023
uchwała nr LX/439/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1401
uchwała nr: LX/436/2023
uchwała nr LX/436/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1400
uchwała nr: LX/434/2023
uchwała nr LX/434/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 5 miasta Chełmna
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1399
uchwała nr: LX/433/2023
uchwała nr LX/433/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”
zmieniająca uchwałę nr XIX/143/2020,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1398
uchwała nr: LIX/427/2023
uchwała nr LIX/427/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, montażem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, instalacją pompy ciepła, budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budową przyłączy kanalizacyjnych
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc Uchwała Nr XLIX/287/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 547
uchwała nr: LIX/426/2023
uchwała nr LIX/426/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowa obywatelka miasta Chełmna” albo „Honorowy obywatel miasta Chełmna” i „Zasłużona dla miasta Chełmna” albo „Zasłużony dla miasta Chełmna” i przyjęcia zasad ich nadawania.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc: 1) Uchwała Nr XXXVI/208/2017 Rady miasta Chełmna z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej Rady Miasta Chełmna do przyznawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” i „Zasłużony dla Miasta Chełmna” 2) Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” i „Zasłużony dla Miasta Chełmna” 3) Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/196/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” i „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 546
uchwała nr: LIX/425/2023
uchwała nr LIX/425/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4 terenów położonych w Gminie Miasto Chełmno - etap 1
status uchwały obowiązująca
Uwagi W granicach obszaru objętego niniejszą zmiana planu, zmianie ulegają następujące uchwały: 1) Uchwała nr XLVIII/309/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 05 września 2006r.; 2) Uchwała nr XXXVI/204/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 r. ; 3) Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011r.; 4) Uchwała nr XVIII/121/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.; 5) Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011r..
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 545
uchwała nr: LIX/422/2023
uchwała nr LIX/422/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc uchwała Nr III/18/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2018 roku podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 544
uchwała nr: LIX/421/2023
uchwała nr LIX/421/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc uchwała nr LVI/388/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 543
uchwała nr: LVIII/420/2022
uchwała nr LVIII/420/2022
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmno
zmieniająca uchwałę nr XXIV/173/2020,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 124