W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXII/445/2023
uchwała nr LXII/445/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w Gminie Miasto Chełmno.
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/339/2022,
status uchwały obowiązująca
Uwagi Zmianie ulega § 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 1) Za zajęcie 1m2 pasa drogowego za każdy dzień zajęcia chodnika, placu, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego: a) na umieszczenie plenerowych ogródków letnich w wysokości 0,04 zł; b) związanego z budową urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 0,20 zł; c) związanego z budową lub remontem nieruchomości przez okres nie dłuższy niż dwa lata w wysokości 0,40 zł; d) w celach innych niż wymienione w pkt. 1 lit. a-d w wysokości 4,00 zł.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2252
uchwała nr: LXII/444/2023
uchwała nr LXII/444/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2023 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2249
uchwała nr: LXII/443/2023
uchwała nr LXII/443/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2023.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2251
uchwała nr: LXII/442/2023
uchwała nr LXII/442/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna i nadania jej statutu.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2168
uchwała nr: LXII/441/2023
uchwała nr LXII/441/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmnie
zmieniająca uchwałę nr XLVII/328/2022,
status uchwały obowiązująca
Uwagi § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Siedzibą i terenem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanego dalej "Ośrodkiem" jest Gmina Miasto Chełmno. 2. W strukturze Ośrodka funkcjonuje: 1) Klub Integracji Społecznej; 2) Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 3) Ośrodek Wsparcia Dzienny Dom "Senior+.".
uchwała nr: LXII/440/2023
uchwała nr LXII/440/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2250
uchwała nr: LX/439/2023
uchwała nr LX/439/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1401
uchwała nr: LX/438/2023
uchwała nr LX/438/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/437/2023
uchwała nr LX/437/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/436/2023
uchwała nr LX/436/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1400
uchwała nr: LX/435/2023
uchwała nr LX/435/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości w drodze przetargowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/434/2023
uchwała nr LX/434/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 5 miasta Chełmna
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1399
uchwała nr: LX/433/2023
uchwała nr LX/433/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”
zmieniająca uchwałę nr XIX/143/2020,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1398
uchwała nr: LX/432/2023
uchwała nr LX/432/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie uznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Chełmna za bezzasadną.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/431/2023
uchwała nr LX/431/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie wydawania biuletynu samorządowego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/430/2023
uchwała nr LX/430/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Chełmna"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/429/2023
uchwała nr LX/429/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Chełmna"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/428/2023
uchwała nr LIX/428/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie wyrażenia woli na realizację wspólnego przedsięwzięcia i zawarcia przez Gminę Miasto Chełmno porozumienia z Gminą Lisewo w zakresie realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku restauracyjno- hotelowego wraz z remontem i przebudową oraz dostosowaniem do użytkowania przez osoby niepełnosprawne przy ul. Jastrzębskiego 5 w Chełmnie.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Podpisane przez strony porozumienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego 25 stycznia 2023 roku, poz. 538.
uchwała nr: LIX/427/2023
uchwała nr LIX/427/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, montażem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, instalacją pompy ciepła, budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budową przyłączy kanalizacyjnych
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc Uchwała Nr XLIX/287/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 547
uchwała nr: LIX/426/2023
uchwała nr LIX/426/2023
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowa obywatelka miasta Chełmna” albo „Honorowy obywatel miasta Chełmna” i „Zasłużona dla miasta Chełmna” albo „Zasłużony dla miasta Chełmna” i przyjęcia zasad ich nadawania.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc: 1) Uchwała Nr XXXVI/208/2017 Rady miasta Chełmna z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej Rady Miasta Chełmna do przyznawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” i „Zasłużony dla Miasta Chełmna” 2) Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” i „Zasłużony dla Miasta Chełmna” 3) Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/196/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” i „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 546