W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXXV/555/2024
uchwała nr LXXV/555/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Chełmna
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwałą nr XVI/32/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2024 r. stwierdzono nieważność uchwały w części tj. w zakresie § 2 uchwały.
uchwała nr: LXXV/562/2024
uchwała nr LXXV/562/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przez Gminę Miasto Chełmno w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasto Chełmno
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/561/2024
uchwała nr LXXV/561/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/560/2024
uchwała nr LXXV/560/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1942
uchwała nr: LXXV/559/2024
uchwała nr LXXV/559/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/558/2024
uchwała nr LXXV/558/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1941
uchwała nr: LXXV/557/2024
uchwała nr LXXV/557/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie wspomagane oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach wspomaganych.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1940
uchwała nr: LXXV/556/2024
uchwała nr LXXV/556/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Chełmno
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1939
uchwała nr: LXXV/555/2024
uchwała nr LXXV/555/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Chełmna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/554/2024
uchwała nr LXXV/554/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7 terenów położonych w Gminie Miasto Chełmno
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1938
uchwała nr: LXXIV/553/2024
uchwała nr LXXIV/553/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/552/2024
uchwała nr LXXIV/552/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1501
uchwała nr: LXXIV/551/2024
uchwała nr LXXIV/551/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2024 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1500
uchwała nr: LXXIV/550/2024
uchwała nr LXXIV/550/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, montażem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, instalacją pompy ciepła, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych oraz budową przyłączy gazowych.
status uchwały unieważniona
Uwagi Uchwała nr XII/23/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXXIV/550/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, montażem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, instalacją pompy ciepła, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych oraz budową przyłączy gazowych
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1541
uchwała nr: LXXIV/549/2024
uchwała nr LXXIV/549/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/548/2024
uchwała nr LXXIV/548/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu miasta na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1499
uchwała nr: LXXIV/547/2024
uchwała nr LXXIV/547/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chełmna za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/546/2024
uchwała nr LXXIV/546/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/545/2024
uchwała nr LXXIV/545/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/544/2024
uchwała nr LXXIV/544/2024
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna za 2023 rok
status uchwały obowiązująca