W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XVI/118/2020

Szczegóły

jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie

na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 9 ust.1 i art. 40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm) oraz art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn.zm.) uchwala się, co następuje

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść


§ 1.W uchwale nr XXVII/159/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2016r.
      w sprawie zatwierdzenia  Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Chełmnie,w załączniku nr 1, wprowadza się następujące zmiany:
               1) w § 1 w ust. 2 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 12)
                   ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.  o zatrudnieniu socjalnym
                   (Dz. U. tj. z 2019r. poz.217,730,1818); dotychczasowy pkt 12
                   staje się pkt 13, dotychczasowy pkt 13 staje sie pkt 14.
              2) w § 5 dodaje się ust.12 w brzmieniu: 12) Zadania wynikające
                  z ustawy z dnia 13 czerwca    2003r.   o zatrudnieniu socjalnym
                  w zakresie prowadzenia klubu    integracji społecznej.

§ 2.Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym    Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
                                               Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane