W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XV/102/2019

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVIII/111/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016 r. określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 714), zmieniona uchwałą Nr XXX/174/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 774).
na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść§ 1.    W § 1 uchwały Nr XVIII/111/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia
         16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania
         dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie
         Gminy Miasto Chełmno wprowadza się następujące zmiany:
         ust. 3 otrzymuje brzmienie:
         3.  „Dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową  o udzielenie
               dotacji zawartą na okres jednego roku budżetowego”.
 
§  2.   § 4 ust. 1 i ust. 2 w/w uchwały otrzymują brzmienie:
         ust. 1. „Dotacja o której mowa w  § 1 przekazywana będzie z dołu
                   w transzach miesięcznych, w terminie do 12 dnia każdego miesiąca,
                   w zależności od liczby dzieci objętych opieką w placówce w miesiącu
                   poprzedzającym przekazanie transzy.”
         ust. 2. „Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada w terminie do dnia
                   5  każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację wniosek o wypłatę
                   miesięcznej transzy dotacji wraz z informacją o liczbie dzieci objętych
                   opieką w poprzednim miesiącu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”
 
§ 3.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 4.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
         w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
 
 
 
  Przewodniczący Rady Miasta Chełmna: Wojciech Strzelecki
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane