W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XIII/96/2019

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/196/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 roku uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z p.zm.) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść

§ 1.  W załączniku nr 1 - Regulamin nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta
        Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna” do uchwały Nr XXXIII/196/2017
        Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie nadawania tytułów
        „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”
        wprowadza się następujące zmiany:
 
         1. § 6 ust.4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
            „przeprowadzenie do dnia 30 września tajnego głosowania, w którym
            głosować będą poszczególni członkowie Kapituły”

         2. § 7 ust.2  otrzymuje brzmienie:
             „Poszczególni członkowie Kapituły wypowiadają się przez oddanie głosu
             na poszczególne  wnioski, w głosowaniu tajnym, zorganizowanym przez
             Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej.”

         3. § 8 ust.1  otrzymuje brzmienie:
             „Akt nadania tytułu wręcza się na uroczystym spotkaniu w dniu
             28 grudnia w rocznicę nadania Chełmnu praw miejskich, a w szczególnie
             uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym terminie.”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  
        Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.                                    


 
 
 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane