W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XVIII/108/2016

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
na podstawie art. 6 n, ust. 1, pkt. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz.1399 t. j. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2015 poz. 1515 z późn. zm.)
status uchwały obowiązująca


§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
           komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1
           do niniejszej uchwały.
       2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za usługi dodatkowe, składanej przez
           właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
       3. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
           w Urzędzie Miasta Chełmna w terminach określonych w art. 6m ust.1 i 2 ustawy z 13   
           września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r.
            poz.1399 t. j. z późn. zm.)
 
§ 2.Traci moc Uchwała nr  XLII/271/2014  Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r.
       w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   
        komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2016r.
        i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. Kujawsko-Pomorskiego oraz na 
         tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 
 

 
 
 
                                                           Przewodniczący Rady Miasta : J. Błażejewicz
 
 
 
  załacznik - deklaracje.docx,załacznik - deklaracje 2.docx
 

Załączniki

Powiadom znajomego