W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XVIII/107/2016

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty.
na podstawie art. 6 k ust. 1, pkt. 1, ust. 2 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz.1399 t. j. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2015 poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca


§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
       których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty  za
       gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art.6j ust.1 pkt. 1 oraz  ust 2a
       ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach., tj. iloczynu
       liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i zróżnicowanej  od rodzaju
       zabudowy. 
       Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której
       mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób  selektywny,
       na terenach gospodarstw jedno i wielorodzinnych w wysokości: 11,50 zł od osoby.
      Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
       w ust. 1, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób nieselektywny,
 
            - na terenach zabudowy jednorodzinnej w wysokości: 18,00 zł od osoby,
            - na terenach zabudowy wielorodzinnej w wysokości: 14,50 zł od osoby.

§ 2. Traci moc Uchwała nr  XLII/270/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014r.  
       w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie  odpadami oraz
       stawki tej opłaty.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2016r.
       i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
      Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
 
 
                                                                      
 
 
 
                                                           Przewodniczący Rady Miasta: Janusz Błażejewicz
 
 
 

Powiadom znajomego