W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XII/76/2015

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany uchwały XI/63/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015 r. określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 6r ust. 2a, 3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1593, Dz. U z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 0
 
 
 
§ 1.      W uchwale XI/63/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015 w sprawie
           określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
           odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
           na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela
           nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym wprowadza się
           następującą zmianę:
 
            § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
            „§ 6.3. Ustala się limit ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowanych
                      przez PSZOK w ilości 0,5 Mg/rok na gospodarstwo domowe.”
 
§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 3.      Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
            Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
 
 
 
 
                                                        Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz


 

Powiadom znajomego