W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XXVI/170/2012

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi
na podstawie art. 6r ust.4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t. j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23; poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz.128; Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r., Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz. U. 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz. U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r., poz. 567) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 0
 
§ 1. 1.  Określa się następujące rodzaje usług świadczonych przez gminę w zakresie   
           odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
           tych odpadów:

            1)  podstawienie oraz odbiór pojemnika (w tym kontenera lub worka) na odpady
                 budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz, folie,
                 styropian, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne, elementy wyposażenia, płyty
                 kartonowo – gipsowe, itp.)

            2)  zagospodarowanie tych odpadów w instalacji do odzysku lub unieszkodliwienia
                 odpadów.

            3)  odbiór dodatkowych ilości zmieszanych odpadów komunalnych, w okresie ich
                 zwiększonego wytwarzania,

            4)  zapewnienie pojemników do zbierania odpadów.

        2. W przypadku zadeklarowania zapotrzebowania na pojemnik, na okres powyżej 14 dni
            ustala się wysokość opłaty za świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 pkt.1    
            w wysokości:
            a)         worek typu BIG BAG o pojemności 1m3 - 20,00 zł
            b)         gruzowiec o pojemności 4,5 m3 – 62,00 zł
            c)         kontener o pojemności 8 m3 – 62,00 zł
       
        3. Ustala się wysokość opłaty za świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 pkt.2            w wysokości 2,50 zł za każdy przejechany km + obowiązująca opłata za    
           zagospodarowanie odpadu wg obowiązującego cennika za przyjęcie odpadu do   
           unieszkodliwienia lub odzysku.
    
       4.  Określa się wysokość jednorazowej opłaty za świadczenie usług, o których mowa             w ust. 1 pkt. 3 w wysokości 10,50 zł za wywóz worka o pojemności 120 l. Opłata   
            zawiera koszt oznakowanego worka 120 l.
      
       5.  Określa się wysokość miesięcznej opłaty za świadczenie usług, o których mowa w ust.
            1 pkt. 4 w wysokości:
            a)         za pojemnik o pojemności 60 l i 80 l – 2,00 zł,
            b)         za pojemnik o pojemności 110 l i 120 l – 2,40 zł,
            c)          za pojemnik o pojemności 240 l  –  3,00 zł,
            d)         za pojemnik o pojemności 1100 l – 13,00 zł,
            e)         za kontener o pojemności KP7 (7000 l) – 57,00 zł.

       6.  Zapotrzebowanie na skorzystanie z dodatkowych usług, o których mowa w ust. 1 pkt.
            1 należy zgłosić w formie deklaracji.
 
§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna
 
§ 3.      Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
            Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego