W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XXIV/148/2012

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Chełmno
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.¹) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm²) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść

 
§1.  W uchwale   Nr XXIII/143/2012  Rady  Miasta Chełmna z dnia  18 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę  Miasto Chełmno, wprowadza się następujące zmiany:
 
         1. § 3.1. Otrzymuje brzmienie „Opłata za pobyt  dziecka w przedszkolu                               przekraczający  czas 5 godzinnego bezpłatnego nauczania  wynosi:”  
                                   1)            5,00 zł. za  pierwszą  godzinę dziennie
                                   2)            0,70 zł. za  każdą następną godzinę  dziennie  
         2.  Wprowadza się   § 3.3, który otrzymuje brzmienie " Opłatę za świadczenia określone
              w § 3.1 obniża się o 25% za drugie dziecko, 50% za trzecie i każde kolejne dziecko
               z danej rodziny uczęszczające do przedszkola"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Kujawsko-  Pomorskiego.
 
 
 
 
                                                     Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz
 


       1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113, poz. 984,    Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717   i  Nr 162, poz. 1568,   z  2004 r.  Nr 102, poz. 1055 i Nr  116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457,   z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,   z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675,  z 2011r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777,   nr 149, poz. 887 i nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567.
 
 
      2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2004 r.  Nr 273, poz.2703  i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180. poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r.  Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 145, poz. 917, nr 157, poz. 1241, nr 219, poz. 1705; z 2010r. nr 44, poz. 250, nr 54, poz. 320, nr 127, poz. 857, nr 148, poz. 991, z 2011r.     nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, nr 149, poz. 887 i nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i poz. 979.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane