W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XXII/145/2012

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

Treść

 
§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest
           Gmina Miasto Chełmno.
       2. Wykaz przystanków i dworców, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1
           do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Do korzystania z przystanków uprawnieni są operatorzy lub przewoźnicy realizujący
       publiczny transport zbiorowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
       o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).
 
§ 3. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których
       właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Chełmno, zgodnie z załącznikiem
       Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych określonych w § 1 niniejszej uchwały
       nie pobiera się opłat.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
       Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                           Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz
 
[1] Zmiany  tekstu  jednolitego  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003  r.  Nr  80, poz. 717 i Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz.  1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138,  poz.  974,  Nr  173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr  223,  poz.  1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 oraz poz. 146,  Nr 40 poz.  230, Nr 106  poz.  675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,  poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 128Załącznik
Załącznik


 


Załączniki

Załącznik zip, 14 kB
Załącznik zip, 12 kB
Załącznik zip, 12 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane