W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XXII/144/2012

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm., Dz. U z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U z 2007 r.:Nr 48, poz. 327,Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz.U. z 2011 r.: Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 zm: Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, Dz.U. z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622 Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337/ uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść


§ 1. W uchwale Nr IX/68/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie
      określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
       Miasta Chełmna po § 7b dodaje się § 7c w brzmieniu:
      "§ 7c
            1. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być obciążane ograniczonymi               prawami rzeczowymi, w tym:
              1) służebnościami gruntowymi - jeżeli ma to na celu zwiększenie użyteczności                       nieruchomości władnącej lub jej części;
              2) hipoteką - jeżeli wynika to z zadań inwestycyjnych Gminy ustalonych w uchwale                    budżetowej lub innych roszczeń Gminy:
              3) służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców pod lokalizację urządzeń                           infrastruktury technicznej, tj. urządzeń służących do doprowadzenia płynów, pary.                   gazu, energii elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz innych podobnych.
            2. Czynności, o których mowa w ust. 1 należą do kompetencji Burmistrza Miasta
               Chełmna."
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
       Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
                                                           Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane