W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XVIII/122/2012

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść

§ 1. Ustala się stawki opłat: 
       1) Za zajęcie pasa drogowego- chodnika 3,60/1m² 
       2) Za zajęcie pasa drogowego jezdni: 
           a) przy zajęciu do 20% szerokości 3,60 zł/1m² dziennie, 
           b) przy zajęciu od 20% do 50% szerokości 6,00 zł/1m² dziennie, 
           c) przy zajęciu pow. 50% szerokości 9,60 zł/1m² dziennie. 
       3) Za zajęcie pasa drogowego- pobocza 3,00 zł/1m² dziennie. 
       4) Stawki opłat ulegają obniżeniu o 90% w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu
           budowy lub remontu budynku przez okres nie dłuższy niż 2 lata. 
       5) Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w wysokości 0,60 zł/1m² dziennie. 
       6) Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
           z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego opłata roczna
           w wysokości 48,00 zł/m². 
       7) Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń oraz sieci wodociągowych
           i kanalizacyjnych stawki opłat, o których mowa w ust. 6 zostają obniżone o 50 %. 
       8) Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
           zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości 0,60 zł/1m²
           dziennie. 
       9) Za umieszczenie w pasie drogowym reklam: 
           a) w obrębie murów obronnych i na ul. Dworcowej w wysokości 1,80 zł/1m² dziennie, 
           b) na pozostałych ulicach w wysokości 1,50 zł/1m² dziennie. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/152/2004 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2004 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.
 
/-/  Przewodniczący Rady Miasta: Janusz Błażejewicz


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane