W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XV/104/2012

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U z 2011 r.: Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), Dz. U. z 2012 r.: Nr 149, poz. 887, art. 4 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, zm. Dz. U. z 2007 r.: Nr 191, poz. 1371, Dz. U. z 2009 r.: Nr 206, poz. 1590, Dz. U. z 2010 r.: Nr 21, poz. 109, Dz. U. z 2011 r.: Nr 187, poz. 1110) uchwala się co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

Treść


§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Chełmna, osobom fizycznym oraz ich następcom prawnym, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w wysokości 50 % z tym, że opłata nie może być niższa niż 10% wartości rynkowej prawa własności. 

§ 2. Bonifikata zostanie udzielona, o ile nabywca nie zalega ze zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Miasta Chełmna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna. 

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XLIV/290/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2006 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
 
 
 
                                                                      


Przewodniczący Rady Miasta J. Błażejewicz
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane