W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442IX/66/2011

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz. 968 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, oz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 po. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 8 i art. 50 ust. 6. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Dz. U. 2009 Nr 202 poz. 1551, Dz. U. 2009Nr 219, poz. 1706, Dz. U. 2009 Nr 221, poz. 1738, Dz. U. 2010 Nr 28, poz. 146, Dz. U. 2010 Nr 40 poz. 229, Dz. U. 2010 Nr 81 poz. 527, Dz. U. 2010 Nr 125 poz. 842, Dz. U. 2011 Nr 81 poz. 440, Dz. U. 2011 Nr 106, poz.622), uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. Nr 1

Treść


§ 1  W Uchwale Nr XLIII/238/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2009r.                      w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
       oraz trybu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:

            1. § 5. pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 
                        „3. Za świadczone usługi opiekuńcze świadczeniobiorca ponosi odpłatność                                w   zależności od wysokości dochodu, jednakże nie więcej niż 9 zł
                             za  godzinę.”
 
§ 2  Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
 
§ 3  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku           
      Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                    Przewodniczący Rady Miasta J. Błażejewicz
 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane