W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XIV/82/2007

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie opłaty od posiadania psów
zmieniona przez XXVII/195/2020
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść


§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta w Chełmnie:

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Miasto Chełmno opłatę od posiadania psów.

§ 3. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania jednego psa w wysokości 55,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania jednego psa w wysokości 27,50 zł, tj. 50 % stawki opłaty określonej w § 3 dla osób, dla których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta i które prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe.
Obniżona stawka nie przysługuje, jeżeli właściciel – posiadacz psa nie opłacił należnej
opłaty od posiadania psów dobrowolnie w terminie określonym w § 7.

§ 5. Obniża się roczną stawkę opłaty od posiadania jednego psa do kwoty 45,00 zł dla osób będących właścicielami nieruchomości posiadających ogrodzenie.

§ 6. W przypadku posiadania większej liczy psów przez właściciela, dla którego przewidziano ustawowe zwolnienie z obowiązku zapłaty, lub obniżoną stawkę opłaty od posiadania jednego psa, o której mowa w § 4.1, opłatę od posiadania każdego kolejnego psa ustala się wg stawki, o której mowa w § 3.

§ 7.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w dwóch równych ratach do dnia 31 marca i do dnia 30 września, względnie w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa – w całości.- 2 -

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 8. Pobór opłaty od posiadania psów następuje w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.Przewodniczący Rady Miasta: W. Piotrowski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane