W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XII/62/2007

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta z dnia 5 grudnia 2000 roku nadania Statutu Muzeum Ziemi Chełmińskiej.
zmieniona przez XX/152/2020,XXXIX/286/2021
na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 oraz art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r.Nr80 , poz. 717 i Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 i Nr 116 , poz. 1203 , z 2005 r., Nr 172 , poz.1441 i Nr 175 , poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 , poz.1337 ,oraz z 2007 r. ,Nr 48 ,poz. 327 / w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach / Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 , z 1998 r. Nr 106 ,poz. 668 , z 2002 r. ,Nr 113 ,poz. 984 , z 2003 r. Nr 162 ,poz.1568 ,oraz z 2005 r. Nr 64 ,poz.565 / oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 grudnia 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. z 2001 r. , Nr 13 poz. 123 , z 2002 r Nr 41 ,poz. 364 ,z 2003 r. , Nr 162 ,poz.1568 ,Nr 96 ,poz. 874 i Nr 213 ,poz. 2081 ,z 2004 r. Nr 11 ,poz. 96 i Nr 261 ,poz. 2598 ,z 2005 r. Nr 131 ,poz. 1091 i Nr 132 ,poz.1111 oraz z 2006 r. Nr 227 ,poz. 1658 / a także uchwały Nr XXIX/307/2000 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Chełmińskiej, uchwala się, co następuje:
Status uchwały Uchylona
Uwagi Utrata mocy Uchwałą Nr XXXIX/286/2021 RM Chełmna z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Treść


§ 1. Zmienić Statut Muzeum Ziemi Chełmińskiej nadany Uchwałą XXIX/307/2000 Rady
Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi
Chełmińskiej w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Przyjąć jednolity tekst Statutu Muzeum Ziemi Chełmińskiej w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennik Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta: Waldemar Piotrowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane