W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XLIV/290/2006

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459), art. 32 ust. 1, art.37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087), art. 262 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682), uchwala się co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§1.1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Chełmna, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych w wysokości 60 % z tym, że opłata nie może być niższa niż 10% wartości rynkowej prawa własności.

§ 2.1. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o której mowa w

1, może być zapłacona jednorazowo lub rozłożona na raty.

2. Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje na wniosek nabywcy.

3. Raty, o których mowa w ust. 2 mogą być rozłożone na okres 2 lat, płatne w czterech równych ratach, do 31 marca i 30 września każdego roku

4. Rozłożona na raty, niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu w wysokości 5% w stosunku rocznym od niespłaconej należności.

5. Wierzytelność Gminy Miasta Chełmna z tytułu niespłaconej pozostałej kwoty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlega zabezpieczeniu hipotecznemu
- 2 -

6. Bonifikata zostanie udzielona, o ile nabywca nie zalega ze zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Miasta Chełmna.

7. Wnioskodawcy ponoszą koszty wyceny nieruchomości zlecanych przez Gminę Miasta Chełmna oraz koszty wpisów zabezpieczenia hipotecznego i wpisu prawa własności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta :
J.Błażejewicz

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane