W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XLII/286/2006

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Chełmna
na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 116 poz.1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz.1441) oraz art. 24, ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747, z 2002 r. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz.729, Nr 130, poz.1087) uchwala się co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§1. Ustala się następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków:

1) cena za 1 m ³ wody dla wszystkich grup odbiorców -1,68 zł

2) cena za 1 m ³ ścieków bytowych - 2,08 zł

3) cena za 1 m ³ ścieków przemysłowych -2,92 zł

4) opłata abonamentowa za podlicznik/miesiąc -2,50 zł

§ 2. Stawki cen i opłat określone w § 1 nie zawierają podatku od towarów i usług VAT

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

w Chełmnie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/225/2005 r. Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2005 r.w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówna terenie miasta Chełmna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2006 roku.

Za-ca Przewodniczącego Rady Miasta: J.Błażejewicz

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane