W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442OR.271.10.2023.BK

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa: 4 laptopów, 4 komputerów stacjonarnych AiO, serwera plików (NAS), przełącznika agregacyjnego.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy OR.271.10.2023.BK
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia Zamówienie nieprzekraczające kwoty 130 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert elektronicznie na adres Email: informatyk@chelmno.pl
rozstrzygnięcie

Unieważnienie części postępowania w zapytaniu o cenę w zakresie dostawy laptopów 15.6". Szczegóły w załączniku pn."rezygnacja z zakupu laptopów 15.6"

Szczegóły wyników wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonych w przedmiotowym postępowaniu, znajdują się w załączniku pn.: "Wyniki o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miasto Chełmno zwraca się z prośbą  o przesłanie oferty cenowej na dostawę: 

- 4 komputery stacjonarnych typu AiO, 

- 4 laptopy, 

- 1 serwer plików,

- 1 agregacyjny przełącznik sieciowy, 

spełniających minimalne lub równoważne wymagania określone w załącznikach 1 – 5.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert przez Wykonawcę na wszystkie, lub tylko wybrane pozycje.

Oferty należy przesłać do dnia 16.05.2023 r. do godziny 10:00 na adres E-mail: informatyk@chelmno.pl w zabezpieczonym przed otwarciem (hasłem) archiwum (zip. rar. 7z.). Hasło do otwarcia pliku należy wysłać na adres E-mail: informatyk@chelmno.pl odrębną wiadomością w dniu 16.05.2023 r., od godziny 10:01 do  godziny 14:00. Po tym czasie oferty zostaną uznane jako nieważne, złożone po terminie. 

Osobą wyznaczoną do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Paweł Góra, a wszelkie pytania/niejasności związane z niniejszym postępowaniem należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres: informatyk@chelmno.pl. Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień telefonicznie.

Oferty będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej. Zamawiający wymaga aby każda oferta była opatrzona podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy (profilem zaufanym, podpisem osobistym lub certyfikatem kwalifikowanym). 

Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia zamówienia ilościowego w ramach dostępnych środków.

Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej/ych oferty/ofert zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznych, pod adresem https://bip.chelmno.pl w dziale „Przetargi”.


 

Załączniki:

1.     Zal. nr 1_ dane techniczne laptop 14 cali,
2.     Zal. nr 2_ dane techniczne laptop 15,6 cali.
3.     Zal. nr 3_ dane techniczne AiO,
4.     Zal. nr 4_ dane techniczne NAS,
5.     Zal. nr 4_ dane techniczne switch agregacyjny,
6.     Formularz Oferty.

Załączniki

Powiadom znajomego