W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442tryb przetargowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZW-6/2017
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tryb zamówienia Tryb przetargowy
Wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Działając na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro zawiadamia się, że w postępowaniu na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” została wybrana Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Publiczny Transport Handel Obwoźny Dobroszek Marian, Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
  
Działając na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro zawiadamia się, że w postępowaniu na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” została wybrana 
  
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
Publiczny Transport Handel Obwoźny 
Dobroszek Marian, 
Żarczyce Duże 49A, 28-366 Małogoszcz. 
  
  
Dane wybranej oferty: 
Cena realizacji zamówienia 69 588,48 złotych brutto; 
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 
  
UZASADNIENIE 
  
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. W postępowaniu złożono 1 ofertę.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 6/2017

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno

OGŁASZA PRZETARG NA USŁUGI POD NAZWĄ:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro

1. Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.

2. Tryb zamówienia: tryb przetargowy.

3. Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.

4. Przedmiot zamówienia:„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”Usługi transportowe – Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul. ENERGETYCZNA 7, 97-406 BEŁCHATÓW) do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno) za pomocą specjalistycznego samochodu do przewozu materiałów sypkich i popiołów, typu cementowóz.Przedmiotem zamówienia jest transport popiołów lotnych z węgla z Elektrowni Bełchatów (PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW ROGOWIEC, ul. ENERGETYCZNA 7, 97-406 BEŁCHATÓW) do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno) w ilości około 680 ton (około 32 transportów). 
Popioły lotne z węgla winny być dostarczane środkiem transportu przystosowanym do przewozu materiałów pylnych (sypkich, popiołów, typu cementowóz) w ilości nie mniejszej niż 21 ton i nie większej niż 23 ton, wyposażonym w urządzenie do pneumatycznego (ciśnieniowego) rozładunku do silosu.

a) przewidywana ilość popiołu na rok – ok. 680 ton,
b) dostawa rozłożona zostanie w okresie 1 roku,
c) częstotliwość dostaw: zależna od bieżącego zużycia popiołu na oczyszczalni ścieków w Chełmnie,
d) zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie zamówienia, które jest zależne od procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków.
e) dostawy będą realizowane w ciągu max 48 godzin na zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem,
f) wymagana ilość popiołu w jednym transporcie ok. 21 - 23 ton,
g) długość trasy jednego przejazdu ustala się na 260 km,
h) tonaż popiołu w danym transporcie określany będzie na podstawie dowodu ważenia otrzymanego w elektrowni Bełchatów.i) miejsce dostawy:Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Oddział - Oczyszczalnia Ścieków,ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmnoj) wymagane jest aby samochód był przystosowany do przewozu popiołu w ilości ok. 21-23 ton w jednym transporcie.
k) Wymagane jest aby samochód posiadał urządzenie do samoczynnego rozładunku (za pomocą węży) i napełnienia silosu zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Chełmnie.Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

8. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Wymagane wadium: 1000,00 zł

10. Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %

11. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.

Termin składania ofert upływa - 18. 09. 2017 r. godz. 10:00

12. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert

13. Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacjiw Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia - 18. 09. 2017 r. godz. 10:30

14. Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest: Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10 Zbigniew Korzeński Tel. 56 686 49 33

Dokumentacja przetargowa do pobrania:
Załączniki

Powiadom znajomego