W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442I przetarg pisemny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat działki nr 72 o pow. 1.7630 m2 , położonej przy ul. Gorczyckiego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia I przetarg pisemny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 298,44 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
przetarg na dzierżawę działki nr 72 przy ul. Gorczyckiego wygrała P.Halina Oleksińska za cenę 309,00 zł rocznie

Treść


Chełmno dnia 30.01.2007 r
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza

w oparciu o art. 13 ust.1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r , Nr 261 , poz.2603 z późn.zm./ i uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21.06.2005 r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
polegający na oddaniu w dzierżawę nieruchomość na okres 10 lat , stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna , w planie zagospodarowania przestrzennego miasta oznaczonej jako tereny zieleni i ul. Gorczyckiego w granicach jednostki strukturalnej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72 o pow. 1.7630 ha / w tym : RV – 7625 m2 , RVI – 4636 m2 , PsIII – 1576 m2 , LsVI-3265 m2 , N-528 m2 / , zapisanej w KW 2593 , obręb 3 , położonej w Chełmnie przy ul. Gorczyckiego z przeznaczeniem na uprawy rolne.
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi 298,44 zł.
Czynsz dzierżawny płatny rocznie do 31 marca każdego roku. Czynsz może ulec zmianie stosownie do zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2007 roku o godz. 9.15 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj.14,92 zł w kasie Urzędu Miasta do dnia 5 marca 2007 roku włącznie i okazać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji /pokój 35/ .Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 r, Nr 207 , poz.2108 / oraz Zarządzenia Nr 145/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29.12. 2006 r .
Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie do zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnikowi , który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni , licząc od dnia zamknięcia przetargu.
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji
/pokój 35 / Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , tel. /0-56/677-17-58 , /0-56/ 677-17-48.
Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane