W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442I przetarg ustny ograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części działki nr 3/22 o łącznej pow. 1565 m2 przy ul. Strusiej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia I przetarg ustny ograniczony
Wartość zamówienia czynsz dzierżawny 37,28 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
dzierżawcami części działki nr 3/22 przy ul. Strusiej zostali : -pow.100 m2 P. Danuta Grabowski -pow.660 m2 P. Zbigniew Śniegowski

Treść

Chełmno dnia 13.06.2006 rO G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza

w oparciu o art. 13 ust.1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r , Nr 261 , poz.2603 z późn.zm./ i uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21.06.2005 r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY
polegający na oddaniu w dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat , stanowiącą własność Gminy Miasta Chełmna , w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisanej jako obszary zurbanizowane , tereny wymagające modernizacji , przekształceń lub uzupełnień , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3/22 / część / o łącznej pow.1565 m2 , zapisaną w KW 12806 , obręb 6 , położonej w Chełmnie przy ul. Strusiej :
1-z przeznaczeniem na uprawy rolne grunt o pow. 100 m2 / S-RV /
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi 37,28 zł
2-z przeznaczeniem na uprawy rolne grunt o pow. 660 m2 / RIVa /
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi 37,28 zł
3-z przeznaczeniem na uprawy rolne grunt o pow. 805 m2 / RVIa /
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi 37,28 zł .

Czynsz dzierżawny płatny rocznie do 31 marca każdego roku. Czynsz może ulec zmianie stosownie do zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna.
Przetarg ograniczyć do właścicieli działki nr 88, działki nr 89 i działki nr 91 , obręb 2 z uwagi na ograniczony dostęp do działki nr 3/22.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2006 roku o godz. 10.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na poszczególne grunty przeznaczone do dzierżawy. tj. w pkt 1 - 1,86 zł w pkt 2 – 1,86 zł , w pkt 3 – 1,86 zł w kasie Urzędu Miasta do dnia 20 lipca 2006 roku włącznie i okazać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji /pokój 35/ .Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 r, Nr 207 , poz.2108 / oraz Zarządzenia Nr 60/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2006 r .
Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie do zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnikowi , który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni , licząc od dnia zamknięcia przetargu.
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji
/pokój 35 / Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , tel. /0-56/677-17-58 , /0-56/ 677-17-48.
Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane