W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442II przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 281/9 ul. Orla o pow. 1012 m2
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Ii przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 30.866 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Przetarg został rozstrzygnięty na korzyść Państwa Anny Piotra Szulc.

Treść

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Chełmna ogłasza
w oparciu o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 , art 42 , art 67 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm./.
II przetarg ustny nieograniczony
polegający na sprzedaży nieruchomości niezabudowanej -działki nr 281/9 o pow. 1012 m2 , położonej w Chełmnie przy ul. Orlej .
Cena wywoławcza wynosi 30.866 ,00 zł /brutto/ .
W/w działka zapisana jest w KW 12806 , stanowi własność Gminy Miasta Chełmna . W planie zagospodarowania przestrzennego miasta w/w działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Cena zawiera 22 % podatku VAT , zgodnie z art. 41 ust.1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U z 2004 r,Nr 54 , poz. 535 z późn.zm./. Przez działkę nr 281/9 przebiega kolektor ściekowy. Przetarg na działkę nr 281/9 odbędzie się w dniu 22 czerwca 2006 roku o godz. 10.10 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 1.543,30 zł . Wadium na w/w działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 /pokój nr 21/ najpóźniej w dniu 16 czerwca 2006 roku i okazać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji / pokój nr 35 /. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U z 2004 r. , Nr 207 , poz. 2108 / oraz Zarządzenia Nr 59/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2006 roku. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Osoba przystępująca do przetargu jest zobowiązana do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Nabywca uiści koszty pośrednie związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego. Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu . Uczestnik przetargu , który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoby , o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. Z 2004 r , Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowych informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 35 ,tel. ( 0-56) 677-17-58 lub ( 0-56 ) 677-17-48
. BURMISTRZ MIASTA CHEŁMNA Mariusz Kędzierski
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane