W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442I przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na dzierżawa na okres 10 lat części działki nr 59 o pow. 2500 m2 i pow. 1015 m2 , położonej przy ul. Nad Groblą
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia I przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 47,28 zł i 93,38 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
przetarg wygrał P.Tadeusz Waśniewski za czynsz 58,00 zł rocznie i czynsz 124,00 zł brutto miesięcznie

Treść

Chełmno dnia 28.04.2006 rO G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Chełmna

ogłasza


w oparciu o art. 13 ust.1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r , Nr 261 , poz.2603 z późn.zm./ i uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21.06.2005 r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna


I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


polegający na oddaniu w dzierżawę:

-nieruchomość na okres 10 lat , stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna , w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisanej jako tereny predysponowane do urbanizacji , strefa potencjalnego rozwoju , tereny zabudowy mieszkaniowej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59 / część / o łącznej pow. 3515 m2 , zapisanej w KW 7847 , obręb 8 , położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą :

-z przeznaczeniem na uprawy rolne grunt o pow. 2500 m2 / Ps IV – 1664 m2 , N – 836 m2 /

Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi 47,48 zł

Czynsz dzierżawny płatny rocznie do 31 marca każdego roku. Czynsz może ulec zmianie stosownie do zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna.

-z przeznaczeniem na działalność inną , nieuciążliwą dla mieszkańców grunt o pow. 1015 m2

Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości miesięcznie wynosi 93,38 zł

+ 22 % VAT.

Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Czynsz może ulec zmianie stosownie do zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2006 roku o godz. 12.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 8,06 zł w kasie Urzędu Miasta do dnia 1 czerwca 2006 roku włącznie i okazać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji /pokój 35/ .Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 r, Nr 207 , poz.2108 / oraz Zarządzenia Nr 33/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2006 r .Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie do zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnikowi , który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni , licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji

/pokój 35 / Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , tel. /0-56/677-17-58 , /0-56/ 677-17-48.Burmistrz Miasta Chełmna


Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane