W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442I przetarg ustny nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na dzierżawa na okres 10 lat części działki nr 84 o pow. 11762 m2 , położonej przy ul. Nad Groblą
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia I przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia cena wywoławcza 247,00 zł
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
przetarg wygrała P. Małgorzata Jarocka , cena osiągnięta w przetargu wyniosła 257,00 zł

Treść

Chełmno dnia 28.04.2006 r

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza


w oparciu o art. 13 ust.1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r , Nr 261 , poz.2603 z późn.zm./ i uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21.06.2005 r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna


I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


polegający na oddaniu w dzierżawę nieruchomość na okres 10 lat , stanowiącą własność Gminy Miasta Chełmna , w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisaną jako obszary predysponowane do urbanizacji ,strefa potencjalnego rozwoju , tereny zabudowy mieszkaniowej , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84 / część / o pow. 11762 m2 / Ps III – 5664 m2 , ŁIV – 6098 m2 / , zapisaną w KW 10445 , obręb 8 , położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi 247,00 zł.

Czynsz dzierżawny płatny rocznie do 31 marca każdego roku. Czynsz może ulec zmianie stosownie do zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2006 roku o godz. 12.15 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 12,35 zł w kasie Urzędu Miasta do dnia 1 czerwca 2006 roku włącznie i okazać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji /pokój 35/ .Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 r, Nr 207 , poz.2108 / oraz Zarządzenia Nr 32/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2006 r .

Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie do zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnikowi , który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni , licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji
/pokój 35 / Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , tel. /0-56/677-17-58 , /0-56/ 677-17-48.


Burmistrz Miasta Chełmna

Mariusz Kędzierski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane