W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na polegający na oddaniu w dzierżawę nieruchomość na okres 5 lat , stanowiącą własność Gminy Miasta Chełmna , w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisaną jako obszary predysponowane do urbanizacji , tereny zabudowy mieszkaniowej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Burmistrz Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Ii przetarg ustny nieograniczony
Wartość zamówienia 37,28
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza

w oparciu o art. 13 ust.1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r , Nr 261 , poz.2603 z późn.zm./ i uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21.06.2005 r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

polegający na oddaniu w dzierżawę nieruchomość na okres 5 lat , stanowiącą własność Gminy Miasta Chełmna , w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisaną jako obszary predysponowane do urbanizacji , tereny zabudowy mieszkaniowej , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 59 / część / o pow. 1452 m2 / Ps IV - 1344 m2 , N - 108 m2 / , zapisaną w KW 7847 , obręb 8 , położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą z przeznaczeniem na uprawy rolne. Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi 37,28 zł. Czynsz dzierżawny płatny rocznie do 31 marca każdego roku. Czynsz może ulec zmianie stosownie do zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna. Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2006 roku o godz. 11.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 1,86 zł w kasie Urzędu Miasta do dnia 4 maja 2006 roku włącznie i okazać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji /pokój 35/ .Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 r, Nr 207 , poz.2108 / oraz Zarządzenia Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 stycznia 2006 r . Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie do zawarcia umowy dzierżawy. Uczestnikowi , który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni , licząc od dnia zamknięcia przetargu. Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji /pokój 35 / Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , tel. /0-56/677-17-58 , /0-56/ 677-17-48.


Powiadom znajomego