W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki - posiedzenie w dniu 12.12..22

Informuję
Szanownych Mieszkańców Chełmna, że na podstawie art. 21 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) ,art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) oraz § 57 ust. 1 i 2  Statutu Miasta Chełmna przyjętego Uchwałą  Nr XLIV/313/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. 
zwołuję  posiedzenie
Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki  
Rady Miasta Chełmna,
które odbędzie się dnia 12 grudnia 2022 r.  (poniedziałek) o godzinie 14.00
posiedzenie odbędzie się w trybie on-line
następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie:              
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

2.  Przyjęcie porządku posiedzenia:
- przegłosowanie poprawek
- przegłosowanie porządku posiedzenia      

3. Analiza: 
- projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok

-  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028  

- projektu uchwały - w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego niewygasające 

- projektu uchwały w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie 

- projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie.

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Chełmna na lata 2023-2027

- Raportu z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 03.2022 do 11.2022

4 Sprawy bieżące

5. Zakończenie 

 

 

                                                                Przewodnicząca Komisji 

                                                                     ( - ) Dominika Wikiera 

 
 

 

Powiadom znajomego