W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Inne obiekty hotelarskie

INFORMACJA O WPISIE DO EWIDENCJI

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

INNEGO OBIEKTU, W KTÓRYM SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM ORAZ
 /POLA BIWAKOWEGO NA TERENIE GMINY MIASTO CHEŁMNOPodstawa prawna:

1.       Art. 35 ust. 1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39  ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553),
2.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  w sprawie    obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 )

Obowiązek zgłoszenia 

przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim, polu biwakowym, rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym, jest zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Wymagane dokumenty 

1.         Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pola biwakowego  na terenie MIASTA CHEŁMNA (Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie -  stanowi załącznik nr 1), 

2.         Karta Informacyjna o Obiekcie (formularz stanowi załącznik nr 2 ),

3.         Osoby/Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają:
-           nazwę rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
-           numer wpisu o ile posiadają,
-           numer identyfikacyjny NIP, 

4.         Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie określa załącznik Nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

Opłaty 

Za zaświadczenie o wpisie do ewidencji, wydane  na wniosek strony wnoszona jest opłata w wysokości 17,00 zł. (na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1 lit b  ustawy  z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej -  Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ). 

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Finansowy Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pok. 203, I piętro, tel. 056 677 17 29.

Załączniki:

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów;
Karta informacyjna obiekcie;
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług/zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego;
Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji.

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego