W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji


ZAWIADOMIENIE
O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 t.j.), w związku z otrzymaną petycją o archiwizację w zasobach urzędu wniosku wraz z załącznikami – jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia „efektywności energetycznej” informuję, że petycja została rozpatrzona pozytywnie i zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14,  poz. 67 t. j.) została zarejestrowana w kancelarii tut. urzędu oraz zostanie zarchiwizowana zgodnie z procedurą właściwą dla kategorii archiwalnej A.
Uzasadnienie

W dniu 23.06.2016 r. do Burmistrza Miasta Chełmna wpłynęła petycja złożona przez Pana /...../ dotycząca archiwizacji w/w wniosku wraz z załącznikami. Petycja dotyczyła postępowania z dokumentacją urzędową, którą reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14,  poz. 67 t. j.). Ponieważ tut. urząd jako organ gminy zobowiązany jest do stosowania instrukcji a przedmiotowa petycja została zarejestrowana kancelaryjnie przedmiot petycji nie wymaga podjęcia dodatkowych czynności z nią związanych. W treści petycji zawarto analizy i przypisy dotyczące podstaw prawnych oraz załączniki tematycznie dotyczące efektywności energetycznej, z których niemniej jednak nie wynika konieczność ustosunkowania się przez organ rozpatrujący petycję do ich treści. W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach wniosek wraz załącznikami został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Ponieważ do wniosku nie została załączona zgoda na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych wnioskodawcy dane nie zostały ujawnione.  Petycja zostanie zarchiwizowana zgodnie z procedurą właściwą dla kategorii archiwalnej A.


Z up. Burmistrza
mgr Tatiana Syta
Sekretarz Miasta Chełmna

Powiadom znajomego