W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej użytkownikami, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ust. 2 u.p.w.).

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie powinien zawierać:

- nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia lub przekazania informacji

- informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko oraz adres

- wskazanie informacji, która będzie wykorzystywana

- wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjnego lub niekomercyjnego)

- wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej wskazanie formatu danych

- wskazanie sposobu przekazania informacji


Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 z późn. zm.)

Wzór wniosku

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chełmnie

- Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego, zawarte na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie, powinien wskazać źródło pozyskania informacji oraz określić czas, w którym informacja publiczna została pobrana
- Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego, pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania faktu przetworzenia informacji, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich
-Burmistrz Miasta Chełmna nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego
- Burmistrz Miasta Chełmna nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.)
- Burmistrz Miasta Chełmna nie odpowiada za treść informacji sektora publicznego po ich przetworzeniu przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje

Czynniki brane pod uwagę podczas wyliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

- Koszty przekształcenia informacji w format wskazany we wniosku, o ile wnioskowana informacja jest już dostępna w innym formacie

- Koszty kopiowania informacji, o ile informacja nie może zostać skopiowana przy pomocy środków technicznych posiadanych przez urząd

- Koszty materiałów zużytych do kopiowania informacji, jeśli kopiowanie nastąpiło w urzędzie, przy pomocy środków technicznych dostępnych dla urzędu

- Koszty przesłania informacji, o ile jej przesłanie nie jest możliwe drogą elektroniczną

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz do decyzji o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), z tym że:

- Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

- Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Załączniki

Powiadom znajomego