W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Zawiadomienie społeczeństwa o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Chełmno, dnia 20.04.2018 r.
GM-OŚ.6220.8.2017.KG
 
 
 
INFORMACJA
 
 
Burmistrz Miasta Chełmna, działając na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że w dniu 10.08.2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw oraz samoobsługowej myjni pojazdów przy ul. Toruńskiej 26 w Chełmnie na działce geodezyjnej 495/2”.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Chełmna. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Toruniu, właściwi do dokonania uzgodnienia oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie do wydania opinii.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni, począwszy od 23.04.2018 r. do 14.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, biuro Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska - pokój nr 103, w godzinach pracy urzędu. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Chełmna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z up. Burmistrza
mgr Tatiana Syta
Sekretarz Miasta Chełmna

Powiadom znajomego