W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami na terenie osiedla Wybudowanie”.


Chełmno, dnia 10.10.2016 r.
GM-OŚ.6220.6.2016.KG
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 10 § 1 i art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam społeczeństwo, że w dniu 10.10.2016 r. Burmistrz Miasta Chełmna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami na terenie osiedla Wybudowanie”. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dokumentacja dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 103, w godzinach pracy urzędu.
 
Stosownie do treści art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  zawiadamiam również strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 103, w godzinach pracy urzędu oraz o prawie wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powiadom znajomego